Spotkanie z Członkami Lions Club Opole

Dnia 03.04.2017 r. dyrektor naszego Okręgu, Włodzimierz Ożga, miał przyjemność gościć na spotkaniu Członków Lions Club Opole. Opowiedział o strukturze organizacyjnej Okręgu Opolskiego PZN oraz krótko scharakteryzował główne kierunki naszych działań. Wspomniał też o sukcesach, planach, ale również problemach i potrzebach, których ciągle mamy sporo w naszej codziennej pracy na rzecz osób z dysfunkcją wzorku.

Opolski Lions Club, który w ubiegłym roku uroczyście obchodził 20 lat swojej działalności, od początku swojego istnienia systematycznie wspiera finansowo zarówno Okręg Opolski PZN, jak i naszych członków ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. To ogromnej empatii i zrozumieniu opolskich Lionsów w znacznym stopniu zawdzięczamy wyposażenie naszego Centrum Rehabilitacji Dzieci INTEGRA, mieszczącego się w Opolu przy ul. Sienkiewicza 20of, gdzie od siedmiu lat w ramach projektów PFRON prowadzimy stałą rehabilitacje ok. 30 dzieci.

Jeszcze raz chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Pani Krystynie Słodczyk za zaproszenie na spotkanie Lions Club Opole. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom spotkania za wysłuchanie, pytania i ciekawą dyskusję.


dyrektor