Władze Okręgu

Władze Okręgu i zakres ich kompetencji określa dokładnie Statut Związku (§ 33-45). Zgodnie z jego treścią, najwyższą władzą w Okręgu jest Okręgowy Zjazd Delegatów. W okresie pomiędzy zjazdami, najwyższą władzą jest Zarząd Okręgu, w skład którego wchodzą:

Prezes Zarządu,
trzech Wiceprezesów,
Sekretarz Zarządu,
Prezesi Kół Terenowych,

Między posiedzeniami Zarządu władzę sprawuje Prezydium Zarządu

Skład Prezydium Zarządu Okręgu Opolskiego na lata 2019-2023:

 1. Krystyna Pacholik – Prezes Zarządu Okręgu,
 2. Tadeusz Kolbusz – Wiceprezes Zarządu Okręgu,
 3. Andrzej Kużdżał – Wiceprezes Zarządu Okręgu,
  e-mail: anku44@tlen.pl
 4. Tomasz Młot – Wiceprezes Zarządu Okręgu,
  e-mail: tomekmlot@tlen.pl
 5. Włodzimierz Ożga – Wiceprezes Zarządu Okręgu, Dyrektor biura Okręgu,
  e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl
 6. Janina Miszkiewicz –  Sekretarz Zarządu Okręgu,
  e-mail: janinamiszkiewicz@wp.pl

Prezydium Zarząd Okręgu Opolskiego PZN na lata 2015-2019. Od lewej: Tomasz Młot (Wiceprezes Zarządu), Tadeusz Kolbusz (Wiceprezes Zarządu), Włodzimierz Ożga (Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor biura Okręgu), Krystyna Pacholik (Prezes Zarządu), Andrzej Kużdżał (Wiceprezes Zarządu).

Organem kontrolującym Związku na terenie Okręgu jest Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Okręgu:

 1. Jerzy Zawór – Przewodniczący
 2. Mariusz Mazurkiewicz – Wiceprzewodniczący
 3. Stanisław Ćwirzeń – Sekretarz
 4. Monika Grońska – Członek
 5. Czesław Trzeciak – Członek

Przedstawicielem – Członkiem Zarządu Głównego z naszego Okręgu został wybrany Andrzej Kużdżał.

Delegatami na Zjazd Krajowy Delegatów PZN z naszego Okręgu są:

 1. Tomasz Młot
 2. Tadeusz Kolbusz
 3. Włodzimierz Ożga