Władze Okręgu

Władze Okręgu i zakres ich kompetencji określa dokładnie Statut Związku (§ 33-45). Zgodnie z jego treścią, najwyższą władzą w Okręgu jest Okręgowy Zjazd Delegatów. W okresie pomiędzy zjazdami, najwyższą władzą jest Zarząd Okręgu, w skład którego wchodzą:

Prezes Zarządu,
trzech Wiceprezesów,
Sekretarz Zarządu,
Prezesi Kół Terenowych,
Skarbnik, jeżeli zostanie wybrany.

Między posiedzeniami Zarządu władzę sprawuje Prezydium Zarządu

Skład Prezydium Zarządu Okręgu Opolskiego na lata 2015-2019:

 1. Krystyna Pacholik – Prezes Zarządu Okręgu,
 2. Tadeusz Kolbusz – Wiceprezes Zarządu Okręgu,
 3. Andrzej Kużdżał – Wiceprezes Zarządu Okręgu,
  e-mail: anku44@tlen.pl
 4. Tomasz Młot – Wiceprezes Zarządu Okręgu,
  e-mail: tomekmlot@tlen.pl
 5. Włodzimierz Ożga – Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor biura Okręgu,
  e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl

Prezydium Zarządu Okręgu Opolskiego PZN na lata 2015-2019

Prezydium Zarządu Okręgu Opolskiego PZN na lata 2015-2019. Od lewej: Tomasz Młot (Wiceprezes Zarządu), Tadeusz Kolbusz (Wiceprezes Zarządu), Włodzimierz Ożga (Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor biura Okręgu), Krystyna Pacholik (Prezes Zarządu), Andrzej Kużdżał (Wiceprezes Zarządu).

Organem kontrolującym Związku na terenie Okręgu jest Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Okręgu:

 1. Franciszek Łopuch – Przewodniczący
 2. Mariusz Mazurkiewicz – Wiceprzewodniczący
 3. Monika Grońska – Sekretarz
 4. Mirosław Chrząszcz – Członek
 5. Stanisław Ćwirzeń – Członek

Organem rozstrzygającym jest niezawisły Sąd Koleżeński, który działa przy Zarządzie Głównym w Warszawie. Przedstawicielem naszego Okręgu w tym organie jest Marek Kasprzyk.

Przedstawicielem – Członkiem Zarządu Głównego z naszego Okręgu został wybrany Andrzej Kużdżał.

Delegatami na Zjazd Krajowy Delegatów PZN z naszego Okręgu są:

 1. Tomasz Młot
 2. Włodzimierz Ożga
 3. Mieczysław Strzałkowski