Projekt PFRON

Projekt realizowany
Od dnia 01.04.2017 do 31.03.2019 r. realizujemy projekt „Krok do przodu” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Oferowane formy wsparcia:

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami nauki i ćwiczenia brajla
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia pedagogiczne kompensacyjne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków
 • Poradnictwo
 • Pomoc przewodnika

Beneficjentami projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekty zakończone

Od dnia 01.01.2014 do 31.03.2017 r. realizowaliśmy projekt „Od Juniora do Seniora” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Oferowane formy wsparcia:

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami nauki i ćwiczenia brajla
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Wsparcie prawne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków

Beneficjentami projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.