Projekty PFRON

Logo PFRON
Projekty realizowane
1. Od dnia 01.04.2017 do 31.03.2019 r. realizujemy projekt „Krok do przodu” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Oferowane formy wsparcia:

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami nauki i ćwiczenia brajla
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia pedagogiczne kompensacyjne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków
 • Poradnictwo
 • Pomoc przewodnika

Beneficjentami projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. Od dnia 01.01.2018 do 31.03.2019 r. realizujemy projekt pn. „Centrum Usług Asystenckich” dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt polega na prowadzeniu rehabilitacji społecznej, tj. świadczeniu usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla niesamodzielnych osób niewidomych, głównie samotnych powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym). Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, pomoc w komunikowaniu się oraz częściowe dofinansowanie kosztów udziału w życiu społecznym.

Projekt ma na celu, zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku oraz przyczynia się również do wypracowania aktywnej postawy wobec rehabilitacji.

W ramach projektu nie są świadczone prowadzone usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

 

Projekty zakończone

1. Od dnia 01.01.2014 do 31.03.2017 r. realizowaliśmy projekt „Od Juniora do Seniora” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Oferowane formy wsparcia:

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami nauki i ćwiczenia brajla
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Wsparcie prawne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków

Beneficjentami projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.