Centrum Usług Asystenckich

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje świadczenie usług asystenckich.  W celu skorzystania z usługi, proszę kontaktować się z

Polskim Związkiem Niewidomych Opolskim
ul. Kościuszki 25/1 
tel 77 44 26 116
email pzn_opole@op.pl

OBECNIE TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
NA 2018 ROK !!!

  1. Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców woj. opolskiego poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie w codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za względu na ubytek zdolności widzenia.
  1. Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie województwa opolskiego.
  1. Odbiorcami usług są osoby niewidome zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku powyżej 18 –go roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku:

– małżeństwa całkowicie niewidomych, nieposiadających możliwości pomocy ze strony rodziny lub dorosłych dzieci,

– osoby całkowicie niewidome, nieposiadające możliwości skorzystania z pomocy bliskiej rodziny,

– osoby słabowidzące, posiadające dodatkową niepełnosprawność lub dysfunkcję ruchową

  1. Usługi asystenta przyznawane są przez komisję powoływaną przez zespół specjalistów ds. rehabilitacji oraz Zarząd Okręgu.
  1. Usługi asystenckie przyznawane są wyłącznie  w przypadku dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi (wolontariuszami) lub odpowiednimi środkami finansowymi na zatrudnienie asystentów.