Zadania finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego

Herb wojewodztwa opolskiego i logo PFRON

 

Projekt zrealizowany w okresie
od 03-06-2024 do 25-07-2024

Integracyjny Piknik Rodzinny – Turawa 2024

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Integracyjnego Pikniku Rodzinnego – Turawa 2024. Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej skierowane jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i ich rodzin. Piknik odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. na terenie Baru Blaszak w Turawie, nieopodal parkingu przy Jeziorze Średnim, w godzinach 10:00-16:00. Wezmą w nim udział dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzroku, ich opiekunowie oraz członkowie rodzin z całego województwa opolskiego. Wydarzenie to zostanie poprzedzone rekrutacją prowadzoną przy wsparciu biura naszego Okręgu oraz 11 Kół terenowych Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski, zlokalizowanych
w miastach powiatowych naszego województwa.
Integracyjny Piknik Rodzinny po raz pierwszy został zorganizowany w Turawie w 2016 r. przez Zarząd naszego Koło terenowego Opole Powiat, które swoim działaniem obejmuje teren opolskiego powiatu ziemskiego. Od tego momentu impreza odbywa się co rok z wyłączeniem lat, kiedy było ogłoszone obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Od samego początku Piknik był pomyślany jako wydarzenie skierowane głownie do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku oraz ich opiekunów i członków rodzin. Staramy się go powiązać z dniem dziecka, dlatego organizujemy go w czerwcu. Impreza ma charakter integracyjno-informacyjny. Chcemy, aby w czasie Pikniku nawiązały się relacje między naszymi podopiecznymi (dzieci i młodzież do 18 roku życia) oraz ich rodzinami. Wydarzenie jest też okazję do przekazania naszym Członkom i ich otoczeniu informacji o naszych działaniach oraz zmieniających się przepisach i uprawnieniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Od początku Piknik cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naszych Członków, co spowodowało, że od ubiegłego roku w jego organizacje włączył się cały Zarząd naszego Okręgu i impreza nabrała charakteru wydarzenia ogólno wojewódzkiego.

Projekt zrealizowany w okresie
od 23-06-2023 do 15-12-2023


III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2023

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu III Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2023. Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej skierowane było do osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku. Przegląd odbył się w dniach 19.09.-21.09.2023 r., a jego najważniejszym elementem był koncert w Sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej w Opolu (20.09.2023 r.). Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku – niewidome i słabo widzące z całej Polski. Wydarzenie zostało poprzedzone ogólnopolską rekrutacją wykonawców, prowadzoną przy wsparciu Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Okręgów i Kół PZN, zlokalizowanych we wszystkich województwach naszego kraju oraz opolskich i ogólnokrajowych mediach. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja kwalifikacyjna, zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, wyłoniła 15 wykonawców, którzy wystąpili w finałowym koncercie w dniu 20.09.2023 r. W czasie przebiegu koncertu, profesjonalne Jury wyłoniło trójkę wykonawców, którzy zajęli I, II i III miejsce oraz przyznało trzy równorzędne wyróżnienia. Wykonawcą wręczono też wiele innych, cennych nagród, przyznanych przez różne instytucje i organizacje, m.in.: Specjalną Nagrodę Samorządu Województwa Opolskiego, wręczoną przez Panią Wicemarszałek Zuzannę Donath-Kasiurę, oraz Specjalną Nagrodę Prezydenta Miasta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego.

 

Projekt zrealizowany w okresie
od 23-06-2021 do 15-11-2021
II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych
– Opole 2021. Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej skierowane było do osób niepełnosprawnych z tytułu narządu
wzroku. Przegląd odbył się w dniach 20.09.-22.09.2022 r., a jego najważniejszym elementem był koncert w Sali
Koncertowej Filharmonii Opolskiej w Opolu (21.09.2021 r.). Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku – niewidome i słabo widzące z całej Polski.
Wydarzenie zostało poprzedzone ogólnopolską rekrutacją wykonawców, prowadzoną przy wsparciu Instytutu
Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Okręgów i Kół PZN, zlokalizowanych we wszystkich
województwach naszego kraju oraz opolskich i ogólnokrajowych mediach. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja
kwalifikacyjna, zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, wyłoniła 15 wykonawców, którzy wystąpili w
finałowym koncercie w dniu 21.09.2021 r. W czasie przebiegu koncertu, profesjonalne Jury wyłoniło trójkę wykonawców,
którzy będą reprezentować Polskę na piątym, międzynarodowym koncercie osób niewidomych, organizowanym przez Lions Club w Krakowie jesienią 2022 r. (5th Lions World Song Festival for the Blind).

Projekt zrealizowany w okresie
od 28-06-2019 do 24-09-2019
I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2019

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu I Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych
– Opole 2019. Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej skierowane było do osób niepełnosprawnych z tytułu narządu
wzroku. Przegląd odbył się w dniach 03.09.-05.09.2019 r., a jego najważniejszym elementem był koncert w Sali
Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki (NCPP) w Opolu (04.09.2019 r.). Wezięli w nim udział osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku – niewidome i słabo widzące z całej Polski.
Wydarzenie zostało poprzedzone ogólnopolską rekrutacją wykonawców, prowadzoną przy wsparciu Instytutu
Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Okręgów i Kół PZN, zlokalizowanych we wszystkich
województwach naszego kraju oraz opolskich i ogólnokrajowych mediach. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja
kwalifikacyjna, zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, wyłoniła do 15 wykonawców, którzy wystąpili w
finałowym koncercie w dniu 04.09.2019 r. W czasie przebiegu koncertu, profesjonalne Jury wyłoniło trójkę wykonawców,
którzy będą reprezentować Polskę na czwartym, międzynarodowym koncercie osób niewidomych, organizowanym przez Lions Club w Krakowie w dniach 14-16.11.2019 r. (4th Lions World Song Festival for the Blind).

Projekt zrealizowany w okresie od 15-11-2018 do 15-12-2018
Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku “INTEGRA”

Projekt polega na zorganizowaniu 4 szkoleń dla otoczenia osób niewidomych i słabo widzących oraz dla osób niewidomych i słabo widzących, które żyją w otoczeniu innych osób z dysfunkcją wzroku:

  1. Szkolenie dla nauczycieli – 12 osób
  2. Szkolenie dla członków rodzin (rodziców i opiekunów) – 12 osób
  3. Szkolenie dla wolontariuszy i przedstawicieli Kół powiatowych Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski z całego województwa opolskiego (w tym dla osób niewidomych i słabo widzących zaangażowanych w rozwój edukacyjny i rehabilitacyjny niepełnosprawnych z tytułu wzroku na terenie powiatu, w którym mieszkają) – 24 osoby
  4. Szkolenie dla członków PZN (w tym nowo ociemniałych i nowo przyjętych) z terenu wszystkich powiatów województwa opolskiego posiadających w swoim otoczeniu inne osoby z dysfunkcją wzroku – 24 osoby.

Szkolenia będą podnosiły kompetencję kadry pracującej z osobami z dysfunkcją wzroku oraz osób z ich otoczenia i będą prowadzone w oparciu o nowość jaką jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF WHO), która ma wpływ na efektywność spójność i ciągłość procesu rehabilitacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Szkolenia będą dotyczyć problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb, możliwości funkcjonalnych oraz nowych technologii i specjalistycznego sprzętu codziennego użytku wykorzystywanego przez osoby niewidome i słabo widzące. Uczestnicy dowiedzą się jak angażować się w problemy dotyczące osób niepełnosprawnych wzrokowo, poznają możliwości i sposoby ich rozwiązywania oraz prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia ich dotkliwości.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w placówce mieszczącej się przy ulicy Damrota 6/1 w Opolu.

Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej jakości szkolenia, placówka terapeutyczna zostanie wzorcowo przystosowana do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących. W związku z tym zostaną przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjno-modernizacyjne z zastosowaniem rozwiązań ułatwiających osobom niewidomych i słabo widzącym poruszanie się w obiektach. Uczestnikom szkoleń zostanie zagwarantowany drobny poczęstunek.

Projekt zrealizowany w okresie od podpisania umowy do 15-09-2018
Akademia samodzielności 3

Projekt będzie polegał na wypełnieniu luki w ofercie rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku z terenu województwa opolskiego przez realizację grupowego wsparcia zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną wzrokowo (na miarę jej indywidualnych możliwości) niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W ramach realizacji zadania beneficjenci skorzystają z wsparcia zmierzającego do osiągnięcia przez nich jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego.

Działanie takie jak wyjazdowe warsztaty nauki samodzielności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo (wtym z dodatkowymi niepełnosprawnościami z tytułu słuchu, ruchu, zaburzeniami psychicznymi rozwoju emocjonalnego i umysłowego), wraz z opiekunami (wykorzystujące metody terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne) rozwiną:- funkcje poznawcze i społeczne,- umiejętność samodzielnego przemieszczanie się w nowym terenie,- percepcję dotykową, słuchową i wzrokową.- umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu z oprogramowaniem mówiącym.

Projekt będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 15 września 2019 r. i będzie obejmował swym wsparciem co najmniej 14 osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku.

Każda osoba weźmie udział w 40 godzinach zajęć. Uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy (ze względu na różnicę wieku oraz umiejętności poznawcze). Zajęcia w każdej grupie będą prowadzone, ze względu na specyfikę uczestników, przez dwóch instruktorów. Tematyka warsztatów będzie podzielona na dwa główne bloki:

Blok 1 – Rozwój funkcji poznawczych oraz umiejętności funkcjonalnych z wykorzystaniem technik bezwzrokowych :

Blok 2 – Samodzielność z nową technologią – wyposażą w wiedzę na temat obsługi urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie i pomocy służących w orientacji przestrzenne

Projekt zrealizowany w okresie od 24-08-2018 do 15-09-2018
Akademia samodzielności 2

Projekt był kontynuacją projektu Akademia Samodzielności i polegał na rozwinięciu i utrwaleniu u jego beneficjentów umiejętności nabytych podczas pierwszej edycji Akademii Samodzielności, wzbogacony o elementy kluczowe (informatyczne, elektroniczne, optyczne) dla zwiększenia samodzielności i poziomu wiedzy uczestników, umożliwiające im docelowo pełniejszy udział w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji .

W ramach tego zadania w dniach od 29 do 31 sierpnia w miejscowości Turawa w ośrodku Wodnik odbyły się wyjazdowe warsztaty “Akademia samodzielności” dla 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z tytułu wzroku oraz 10 opiekunów.

Działanie takie jak wyjazdowe warsztaty nauki samodzielności dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami  miały na celu rozwinąć:

– funkcje poznawcze i społeczne,

– umiejętność samodzielnego przemieszczanie się w nowym terenie,

– umiejętności wykorzystywania nowych technologii,

– percepcję dotykową, słuchową i wzrokową.

W warsztatach wzięli udział prawie wszyscy  uczestnicy pierwszej edycji “Akademii samodzielności” (2 opiekunów z dziećmi zrezygnowało i w ich miejsce zrekrutowano inne osoby)

Każda osoba wzięła udział w 16 godzinach zajęć. Warsztaty były podzielone
na bloki:

– blok dla dzieci – który był ze względu na specyfikę grupy poprowadzony przez 2 osoby kadry

– blok dla rodziców/opiekunów – poprowadziła 1 osoba kadry

– blok wspólny (dla rodziców/opiekunów i dzieci) – prowadzony był przez 3 osoby kadry.

Dzieci i młodzież nabyły umiejętności funkcjonalne: wykonywanie czynność dnia codziennego, poruszanie się oraz orientacja przestrzenna w nowym terenie, świadomość istnienia przestrzeni i otaczającego świata, zwiększą percepcje dotykową, słuchową, wzrokową i integrację sensomotoryczną. Zwiększył się poziom wiedzy tyflologicznej u opiekunów oraz nastąpiła integracja środowiska

Projekt zrealizowany w okresie od 09-07-2018 do 31-08-2018
Akademia samodzielności

W ramach projektu odbędą się wyjazdowe warsztaty “Akademia samodzielności” dla 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z tytułu wzroku oraz 10 opiekunów.

W ramach realizacji zadania beneficjenci skorzystają z wsparcia zmierzającego do osiągnięcia przez nich jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego.

Zajęcia organizowane na warsztatach rozwiną:
– funkcje poznawcze i społeczne,
– umiejętność samodzielnego przemieszczanie się w nowym terenie,
– percepcję dotykową, słuchową i wzrokową.

Uczestnicy warsztatów nauczą się  poznawać świat za pomocą zmysłów innych niż wzrok oraz poznawać rzeczywistość z wykorzystaniem resztek wzroku.

Każda osoba weźmie udział w 16 godzinach zajęć. Warsztaty będą podzielone
na bloki:

– blok dla dzieci – który zostanie ze względu na specyfikę grupy poprowadzony przez 2 osoby kadry

– blok dla rodziców/opiekunów – poprowadzi 1 osoba kadry

– blok wspólny (dla rodziców/opiekunów i dzieci) – będzie prowadzony przez 3 osoby kadry.

Dzieci i młodzież nabędą umiejętności funkcjonalne: wykonywanie czynność dnia codziennego, poruszanie się oraz orientacja przestrzenna w nowym terenie, świadomość istnienia przestrzeni i otaczającego świata, zwiększą percepcje dotykową, słuchową, wzrokową i integrację sensomotoryczną.

Zwiększy się poziom wiedzy tyflologicznej u opiekunów, nastąpi integracja środowiska.

Projekt zrealizowany w okresie od 09-06-2016 do 28-10-2016
Samodzielność 2016

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów nauki samodzielności dla 20 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami przy wykorzystaniu metod terapeutycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Celem wspomnianych warsztatów będzie:

– rozwinięcie funkcji poznawczych i społecznych,
– ograniczenie strachu w samodzielnym przemieszczaniu się w nowym terenie,
– rozwiniecie percepcji dotykowej, słuchowej i wzrokowej,
– zwiększenie aktywności dzieci,
– integracja ze środowiskiem i minimalizacja poczucia wyobcowania i lęku,
– zwiększenie sprawności manualnej i percepcji dotykowej niezbędnej dla osób z dysfunkcją wzroku,
– zwiększenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
– zintegrowanie społecznie, polepszenie samopoczucia i nastroju.

Warsztaty odbędą się w Niechorzu w Ośrodku wypoczynkowym „Jantar” w terminie 06 sierpnia do 13 sierpnia 2016

Projekt zrealizowany w okresie od 23-07-2015 do 15-12-2015
Szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli z otoczenia niepełnosprawnych z tytułu wzroku II edycja

Projekt będzie polegał na:

  1. Zorganizowaniu szkoleń tyflologicznych – szkolenia skierowane są do rodziców, opiekunów, nauczycieli, kadry poradni psychologiczno–pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych osób z otoczenia osób niewidomych i słabo widzących z terenu woj. opolskiego, wyposażą uczestników w niezbędną wiedzę o specyfice funkcjonowania niewidomych i słabo widzących dzieci i młodzieży, ich specyficznych potrzebach i możliwościach wyrównania szans edukacyjnych. Szkolenia odbędą się w: Kędzierzynie Koźlu, Krapkowicach, Namysłowie, Kluczborku, Nysie. Szkolenia podniosą poziom wiedzy wśród osób (z otoczenia osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku dzieci i  młodzieży szkolnej), które mają wpływ na kształtowanie i poziom edukacji szkolnej swoich podopiecznych. Szkolenie będzie przeprowadzone z udziałem specjalistów z Polskiego Związku Niewidomych, Okręgu Opolskiego, Ośrodka Wsparcie Edukacji Osób z dysfunkcją wzroku w Chorzowie.

Każde szkolenie obejmuje tematykę z zakresu tyflopedagogiki oraz funkcjonowania w przestrzeni publicznej inwalidów wzroku oraz tyfloinformatyki, będzie podzielone na 3 moduły:

I moduł obejmuje zagadnienia

-anatomia i patologia narządu wzroku oraz funkcjonalne następstwa w wadach i najczęstszych chorobach układu wzrokowego,

-ocena funkcjonalnego widzenia u młodzieży i dzieci z dysfunkcją wzroku oraz elementy rehabilitacji widzenia,

– adaptacja pomocy edukacyjnych do potrzeb uczniów z dysfunkcja wzroku,
– pomoce optyczne dla niedowidzących,
– źródła zakupu i finansowania sprzętu oraz specjalistycznych pomocy

II moduł obejmuje zagadnienia

– adaptacja małej przestrzeni
– adaptacja dużej (publicznej) przestrzeni do potrzeb inwalidów wzroku
– adaptacja dziecka w grupie pełnosprawnych oraz  ucznia w klasie oraz szkole

III moduł obejmuje zagadnienia

– sprzęt i możliwości technologiczne umożliwiające uczniowi niewidomemu i słabo widzącemu sprawne funkcjonowanie w środowisku szkolnym
– nowoczesne technologie wspomagające osoby słabo widzące i niewidome w życiu codziennym

  1. Jednocześnie w ramach projektu zostanie przeszkolona kadra oraz zakupiona specjalistyczna aparatura do prowadzenia zajęć Metodą Warnkego i zajęć sensomotorycznych.

Szkolenia podniosą poziom pracy specjalistów ds. rehabilitacji oraz wyposażą ich w nowoczesne narzędzia i metody pracy z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi i będą prowadzone w specjalistycznej instytucji upoważnionej do wystawiania certyfikatów: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.

SENSOMOTORYKA

Celem szkolenia z Sensomotoryki jest poznanie wpływu przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci. W czasie szkolenia odbywają się ćwiczenia praktyczne pozwalające na zobaczenie prawidłowych i nieprawidłowych reakcji w czasie testów  wywoływania odruchów.
Udział w szkoleniu pozwoli prawidłowo diagnozować istniejące zaburzenia oraz dzięki świadomości związku między rozwojem sensomotorycznym, a funkcjami poznawczymi, pozwoli szerzej, niż dotąd spojrzeć na możliwości skutecznych oddziaływań terapeutycznych.

Jednocześnie szkolenia poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia terapii sensomotorycznej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę poziomu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych. Podczas kursu prezentowane są zagadnienia z zakresu elementów treningu motorycznego, motoryki dużej i motoryki precyzyjnej takie jak:

– regulacja napięcia,
– równowaga,
– stabilność linii środkowej ciała (koordynacja przód-tył, koordynacja prawa-lewa, rotacja),
– taktyka nauki motoryki wg Bernsteina.

W dalszej części szkolenia uczestnicy zostają szczegółowo zapoznani z programem treningowym, a przede wszystkim mają możliwość praktycznego wykonania całego zestawu ćwiczeń.

Celem szkolenia jest nauczenie terapeutów, w jaki sposób pracować z klientem, aby jego przetrwałe odruchy zostały zintegrowane i służyły do optymalnego wykonywania zadań ruchowych.

W późniejszym okresie planowane jest prowadzenie zajęć sensomotorycznych

METODA WARNKEGO:

Terapia Metodą Warnkego jest nowym rodzajem treningu wykorzystującym oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne by prawidłowo ukierunkować zaburzone funkcje niezbędne do nauki i sprawnego funkcjonowania, która jest z powodzeniem stosowana wobec dzieci i dorosłych, u których występują trudności w zakresie poprawnego czytania, pisania, mówienia, dysleksji, z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Metoda skupia się na przyczynach a nie objawach problemu.

Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia.
Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).
I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego.

Trening jest oparty na trzech założeniach:
1) Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.
2) Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych
3) Rozwój i automatyzacja „Wzrokowego języka”

Metoda Warnkego korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Sprzęt do terapii ma certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z Unijną Dyrektywą 93/42EEC dotyczącą wyrobów medycznych, będzie służyć do pracy z inwalidami wzroku również długo po zakończeniu projektu.

W późniejszym okresie planowane jest prowadzenie zajęć Metodą Warnkego.

 

Projekt zrealizowany w okresie od 01-06-2014 do 15-12-2014

Celem zadnia jest wypełnienie luki w ofercie rehabilitacji w postaci aktywizacji społeczno-kulturalnej i sportowej osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku z terenu województwa opolskiego

Realizacja projektu będzie polegała na stworzeniu możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym inwalidom wzroku i została podzielona na następujące zadania:

1. impreza sportowa „NIEWIDOMI NA KAJAKACH”,  odbędzie się w okresie od VI do VIII 2014r. i będzie polegała na zorganizowaniu dwóch spływów po rzekach woj. Opolskiego,

2. rodzinna impreza kulturalno-rekreacyjna z elementami zajęć teatralnych dla dzieci wraz z opiekunami „MIKOŁAJKI”. Impreza odbędzie się w XII 2014.

 

Projekt zrealizowany w okresie od 20-09-2014 do 15-12-2014

Projekt polegał na wypełnieniu luki w ofercie szkoleń z zakresu tyflologicznego, edukacji, nauki, funkcjonowania i rehabilitacji inwalidów wzroku z terenu woj. opolskiego. Realizacja projektu będzie polegała na:

1. Zorganizowaniu szkolenia tyflopedagogicznego w dwóch szkołach w woj. opolskim – 2 szkolenia.

Szkolenia wyposażą uczestników w niezbędną do ich pracy, wiedzę o specyfice funkcjonowania niewidomych i słabowidzących dzieci, ich specyficznych potrzebach i możliwościach edukacyjnych. Będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

2. Zorganizowaniu szkolenia biofeedback dla dwóch osób wraz z zakupem urządzenia tj. 1-go zestawu.

Szkolenie podniesie poziom pracy specjalistów ds. rehabilitacji oraz wyposaży ich w nowoczesne narzędzia i metody pracy niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi.

Szkolenie będzie prowadzone w specjalistycznej instytucji upoważnionej do wystawiania certyfikatów.