Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Opolskiego

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Opolskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • font-size:26px (char #: 11794)
 • Znaleziono bezwzględny rozmiar czcionki. Do określania rozmiarów czcionek należy używać jednostek względnych (takich jak procenty lub em), a nie jednostek bezwzględnych (takich jak piksele lub punkty). WCAG 2.1 (Poziom AA) – 1.4.4
 • font-size:13px (char #: 12370)
 • Znaleziono bezwzględny rozmiar czcionki. Do określania rozmiarów czcionek należy używać jednostek względnych (takich jak procenty lub em), a nie jednostek bezwzględnych (takich jak piksele lub punkty). WCAG 2.1 (Poziom AA) – 1.4.4
 • <span style=”color: #ff0000;”>Oferujemy profesjonalny audyt budynków i stron internetowych pod kontem dostÄ&#153;pnoÅ&#155;ci do osób z niepeÅ&#130;nosprawnoÅ&#155;ciÄ&#133;</span>
 • Stwierdzono, że element nie ma współczynnika kontrastu co najmniej 4,5:1 między kolorami pierwszego planu i tła. Sprawdź, czy kolory pierwszego planu i tła są określone na pewnym poziomie przez arkusze stylów lub reguły dziedziczenia i czy współczynnik kontrastu wynosi co najmniej 4,5:1. Nie jest konieczne, aby kolory pierwszego planu i tła były zdefiniowane w tej samej regule CSS. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.4.3
 • Nie znaleziono linku Pomiń lub wskazuje on na nieistniejący atrybut identyfikatora. Pomiń linki są wymagane, aby umożliwić użytkownikom czytników ekranu ominięcie linków nawigacyjnych i przejście bezpośrednio do głównej zawartości. Uwzględnij linki do pomijania nawigacji. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.1
 • Należy zapewnić użytkownikom wiele sposobów znajdowania informacji w Twojej witrynie. Aby spełnić ten wymóg, każda strona powinna zawierać pole wyszukiwania lub link oznaczony „Szukaj”, który prowadzi użytkownika do funkcji wyszukiwania. Innym sposobem spełnienia tego wymagania jest dołączenie linku oznaczonego „Mapa witryny” lub „Mapa witryny”, który zawiera łącza do różnych sekcji witryny. WCAG 2.1 (Poziom AA) – 2.4,5
 • <a href=”http://pzn.opole.pl/projekty-formy-wsparcia/projekt-pfron/”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg” width=”100%”>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=http://pzn.opole.pl/andragog-tyflopedagogika “target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2017/07/logo.png “width=”120px”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://pzn.opole.pl/dobor-pomocy-optycznych” target=”_blank”><img src=” http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoce-optyczne.jpg”width=”120px”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://wbp.opole.pl/index.php” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/biblioteka-w-opolu.png” width=”120px”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://pzn.opole.pl/zespol-szkol-medycznych”target=”_blank”><img src=”
 • http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/03/Logo-ZespoÅ&#130;u-SzkóÅ&#130;-Medycznych-w-Prudniku.jpg “width=”120px”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/nk.png” width=”60%” align=”right”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/no.png” align=”right” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/tauron1.png” width=”50%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.lionsclubs.org/EN/index.php” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/lionslogo.png” width=”50%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/logolp.png” width=”50%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/kluczbork.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/namysÅ&#130;ów.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/02/prudnik.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.brzeg.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/02/brzeg.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2017/01/kup.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.proszkow.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/lp.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.strzelce-opolskie.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/nso.png” width=”60%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.votum-sa.pl” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/votum.png” width=”50%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <a href=”http://www.cukrynyskie.com.pl/__new/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/12/cukry-nyskie.png” width=”50%”></a>
 • Napotkano pusty link. Jeśli link nie zawiera tekstu, funkcja lub cel linku nie będą prezentowane użytkownikowi. Może to wprowadzać zamieszanie wśród użytkowników klawiatury i czytników ekranu. Znajdź i usuń pusty tag. Jeśli łącze zawiera obraz, w którym brakuje tekstu alternatywnego, dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 2.4.4
 • <iframe
 • src=”http://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=pl_PL&href=http%3A%2F%2Fpzn.opole.pl%2F&amp;layout=standard& scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” style=”border:none; overflow:hidden; width:450px; height:130px”></iframe>
 • Nie znaleziono atrybutów TITLE dla tej ramki. Dodaj atrybut TITLE z odpowiednim tekstem, aby opisać cel i/lub zawartość ramki do każdego elementu FRAME i IFRAME (np. <iframe TITLE=”Main Content”>). Filmy z YouTube i inne treści oembed powinny być wstawiane z krótkim kodem embed i atrybutem title (np.

  ). Filtr treści „dodaj atrybuty tytułu do tagów iframe generowanych przez WordPress” powinien być włączony w ustawieniach. Bez TITLE niektóre czytniki ekranu odczytują nazwę pliku FRAME. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1

 • <iframe
 • src=”https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FPolski-Zwi%25 scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none;overflow:hidden;width:292px;height:558px” allowtransparency=”true”></iframe>
 • Nie znaleziono atrybutów TITLE dla tej ramki. Dodaj atrybut TITLE z odpowiednim tekstem, aby opisać cel i/lub zawartość ramki do każdego elementu FRAME i IFRAME (np. <iframe TITLE=”Main Content”>). Filmy z YouTube i inne treści oembed powinny być wstawiane z krótkim kodem embed i atrybutem title (np.). Filtr treści „dodaj atrybuty tytułu do tagów iframe generowanych przez WordPress” powinien być włączony w ustawieniach. Bez TITLE niektóre czytniki ekranu odczytują nazwę pliku FRAME. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg” width=”100%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2017/07/logo.png “width=”120px”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=” http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoce-optyczne.jpg”width=”120px”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/biblioteka-w-opolu.png” width=”120px”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/03/Logo-ZespoÅ&#130;u-SzkóÅ&#130;-Medycznych-w-Prudniku.jpg “width=”120px”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/nk.png” width=”60%” align=”right”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/no.png” align=”right” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/tauron1.png” width=”50%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/lionslogo.png” width=”50%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/logolp.png” width=”50%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/kluczbork.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/namysÅ&#130;ów.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby
 • nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/02/prudnik.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/02/brzeg.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2017/01/kup.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/lp.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/nso.png” width=”60%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/votum.png” width=”50%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/12/cukry-nyskie.png” width=”50%”>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/sn-facebook-like/img/right.png” width=”31″ height=”103″ />
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img class=”aligncenter wp-image-240″ src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/09/opolskie_mapa.png” alt=”opolskie_mapa” width=”100%” srcset=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/09/opolskie_mapa.png 384w, http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/09/opolskie_mapa-273×300.png 273w, http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/09/opolskie_mapa-21×24.png 21w, http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/09/opolskie_mapa-32×36.png 32w,
 • http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/09/opolskie_mapa-43×48.png 43w” sizes=”(max-width: 384px) 100vw, 384px” />
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img class=”alignnone size-large wp-image-234″ alt=”procent3″ src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/procent3-746×1024.png” width=”100%” />
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/zoom-widget/elements/images/1/plus.png” id=”plus” alt=”Zoom in” style=”display:inline;cursor:pointer; height:60px” onclick=”changeFontSize_my(2); return false; “/>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/zoom-widget/elements/images/1/100.png” id=”100″ alt=”Regular” style=”display:inline;cursor:pointer; height:50px” onclick=”revertStyles_my(2); return false; “/>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/zoom-widget/elements/images/1/minus.png” id=”minus” alt=”Zoom out” style=”display:inline;cursor:pointer; height:40px” onclick=”changeFontSize_my(-2); return false; “/>
 • Znaleziono obraz bez tekstu alternatywnego. Bez tekstu alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. Każdy obraz, który przekazuje znaczenie lub jest używany jako treść linku, musi zawierać tekst alternatywny, chyba że dodanie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub tekst w treści linku) lub obraz jest dołączony do dekoracji . Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • (Language Detected: en) Aktualnie realizujemy dwa projekty wspó?finansowane przez PFRON: “Krok do przodu 2” od dnia 01.04.2019 do 31.03.2022 r., “Centrum us?ug asystenckich 4” – od dnia 01.04.2021 do 31.03.2022 r.</a>
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) II Ogólnopolski Przegl?d Piosenki Osób Niewidomych Opole 2021
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en)
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Oferujemy profesjonalny audyt budynków i stron internetowych pod kontem dost?pno?ci do osób z niepe?nosprawno?ci?
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do kontaktu z nami
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Informujemy, ?e rozdali?my ju? 347 zaprosze? i wej?ciówek (potwierdzona obecno??) na koncert fina?owy II Ogólnopolskiego Przegl?du Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021. Zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi wytycznymi dla organ…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Informujemy, ?e od 01.01.2022 r. ulegnie zmianie nasz „Regulamin pozyskiwania i wydatkowania ?rodków pochodz?cych z 1% podatku dochodowego”. Jedyn? zmian? jest wprowadzenie zapisu, ?e od pocz?tku przysz?ego roku nasz Okr?g nie b?dzie…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) A tak prezentuj? si? bezp?atne wej?ciówki na II Ogólnopolski Przegl?d Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021. Ze wzgl?du na okres urlopowy, b?d? one rozdawane od 18.08.2021. Bezp?atne bilety wst?pu b?dzie mo?na na pewno o…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Z ogromn? przyjemno?ci? prezentujemy oficjalny plakat organizowanego przez nas II Ogólnopolskiego Przegl?du Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021. Bardzo serdecznie dzi?kujemy Panu Marsza?kowi Województwa Opolskiego, Andrzej Bu?a, oraz …
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Zarz?d Polskiego Zwi?zku Niewidomych Okr?g Opolski bardzo serdecznie dzi?kuje Fundacji Santander Bank Polska za przekazanie darowizny z przeznaczeniem na nagrody pieni??ne w organizowanym przez nas II Ogólnopolskim Przegl?dzie Piose…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Zanim rozpoczniemy rekrutacj? do II Ogólnopolskiego Przegl?du Piosenki Osób
 • Niewidomych, na pro?b? Fundacji Wygrajmy Razem udost?pniamy informacje o konkursie piosenki, który organizuje wspominana Fundacja. Konkurs Piosenki Radosne…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) W zwi?zku z du?ym wzrostem zachorowa? w naszym kraju, wywo?anych wirusem SARS-CoV-2, Prezydium Zarz?du Okr?gu Opolskiego PZN podj??o decyzj? o pracy Zarz?dów Kó? terenowych naszego Okr?gu w trybie zdalnym. Od dzisiaj, tj. 23.10.2020 r. ?…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g Opolski realizuje wsparcie w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja spo?eczno-zawodowa osób z niepe?nosprawno?ciami”, Dzia?anie 2.8 Rozwój us?ug spo?ecznych ?wiadczonych w ?rodowisku lok…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) UWAGA!!! PILNE! Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g ?l?ski organizuje kurs instruktora orientacji przestrzennej wspó?finansowany ze ?rodków PFRON. Projekt skierowany jest do osób doros?ych bez ogranicze? wiekowych. Ze wzgl?dów bezpiecze?s…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Sytuacja w naszym kraju i na ca?ym ?wiecie spowodowa?a, ?e konieczne s? specjalne, inne ni? zwykle dzia?ania. Powinni?my w tym czasie wykaza? niezwyk?? solidarno??, wi?? i kole?e?skie wsparcie w odniesieniu do ca?ego ?r…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) W zwi?zku z zagro?eniem koronawirusem i zdiagnozowaniem w naszym kraju coraz wi?kszej liczby osób zaka?onych, wydali?my zalecenie, aby zamkn?? ?wietlice naszych Kó? terenowych do ko?ca marca br. i jednocze?nie odwo?a? wszystkie zapla…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Z okazji Dnia Kobiet serdecznie zapraszamy na bezp?atne badanie s?uchu, które odb?dzie si? w siedzibie Polskiego Zwi?zku Niewidomych Okr?g Opolski, Ko?o Opole Miasto i Opole Powiat przy ul. Damrota 6/1 w Opolu w dniu 09.03.2020 od godziny 10:…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g Opolski oraz Fundacja Siódmy Zmys? z wielk? przyjemno?ci? zapraszaj? na spotkanie na temat dost?pno?ci kultury dla osób z niepe?nosprawno?ci? wzroku. Odb?dzie si? ono 24 lutego o godzinie 11.00 w Wojew…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Program PIT udost?pniamy we wspó?pracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) W dniu 19.11.2019 r. odby? si? XX Zjazd Delegatów naszego Okr?gu, na którym wybrano nast?puj?ce osoby do w?adz Okr?gu na najbli?sze 4 lata: PREZYDIUM Krystyna Pacholik – prezes Tadeusz Kolbusz – wiceprezes Andr…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g Opolski informuje, ?e w terminie od 8 do 13 lipca 2019 r. organizuje w O?rodku Wypoczynkowym “WODNIK” nad Jeziorem Turawskim wyjazdowe warsztaty nauki samodzielno?ci pn. „Akademia Samodzielno?ci 3” dla d…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Polski Zwi?zek Niewidomych Okr?g Opolski wraz z Politechnik? Opolsk? serdecznie zapraszaj? na V ju? edycj? zawodów sportowych „Politechnika Opolska osobom z niepe?nosprawno?ciami”, które odb?d? si? w hali sportowej II Kampusu Politech…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) W dniu 13.04.2019 r. przedstawiciele naszego Okr?gu wzi?li udzia? w pikniku organizacji pozarz?dowych pod has?em „Niepozorny 1%”, który odby? si? na opolskim Rynku. Mimo niesprzyjaj?cej pogody (deszcz i do?? ch?odno) opolskie organizacj…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) W dniach 10-11.12.2018 r. odby?y si? dwa szkolenie w naszym nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcj? Wzroku INTEGRA przy ul. Damrota 6/1 w Opolu, które by?y kolejnym elementem projekt „Pomagaj ?wiadomie – Centrum Rehabilitacji…
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) W dniu 08.12.2018 r. odby?o si? kolejne szkolenie w naszym nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcj? Wzroku INTEGRA przy ul. Damrota 6/1 w Opolu, które by?o kolejnym elementem projekt „Pomagaj ?wiadomie – Centrum Rehabilitacji …
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) </p> POMÓ? OPOLSKIM NIEWIDOMYM
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en)
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en)
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en)
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Home
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Ograniczenia w zwi?zku z wirusem COVID-19 a koncert fina?owy II Ogólnopolsiego Przegl?du Piosenki Osób Niewidomcyh – Opole 2021
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Zmiana „Regulamin pozyskiwania i wydatkowania ?rodków pochodz?cych z 1% podatku dochodowego”
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Bezp?atne wej?ciówki na II Ogólnopolski Przegl?d Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Oficjalny plakat II OPPON – Opole 2021
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Serdeczne podzi?kowania dla Fundacji Santander Bank Polska
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Zapraszamy do udzia?u w Konkursie Piosenki Radosnej
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Od 23.10.2020 r. praca Zarz?dów Kó? terenowych naszego Okr?gu w trybie zdalnym
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Realizacja projektu z PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja spo?eczno-zawodowa osób z niepe?nosprawno?ciami”
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) PILNE – rekrutacja na kurs instruktora orientacji w przestrzeni
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Na pomoc O?rodkom Polskiego Zwi?zku Niewidomych
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Komunikat w sprawie koronawirusa – zamkni?cie ?wietlic Kó? terenowych naszego Okr?gu
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Zapraszamy na badanie s?uchu – 09.03.2020 r.
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Spotkanie w sprawie dost?pno?ci kultury – 24.02.2020 r.
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Rozliczanie 1 % podatku
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) XX Okr?gowy Zjazd Delegatów Okr?gu Opolskiego PZN
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i m?odzie?y (08-13.07.2019 r.) – rekrutacja uczestników
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Zaproszenie na zawody sportowe „Politechnika Opolska osobom z niepe?nosprawno?ciami” – 08.05.2019 r.
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Rozstrzygni?cie konkursu “Niepozorny 1%” – I miejsce w g?osowaniu Internatów i II miejsce w g?osowaniu Jury
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: de) „Pomagaj ?wiadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcj? Wzroku INTEGRA” – szkolenie dla przedstawicieli naszych Kó? terenowych oraz osoby z ich otoczenia
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) „Pomagaj ?wiadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcj? Wzroku INTEGRA” – szkolenie dla nauczycieli
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Ko?a terenowe
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) POMÓ? OPOLSKIM NIEWIDOMYM
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • (Language Detected: en) Serdecznie dzi?kujemy wszystkim darczy?com wspieraj?cym opolskich niewidomych i niedowidz?cych
 • Niektóre treści wydają się być w innym języku, ale nie zawierają atrybutu lang, aby odróżnić zmianę języka. Dodaj atrybut lang do załączonego tagu html. WCAG 2.1 (Poziom A) – 3.1.2
 • <a href=”http://pzn.opole.pl/projekty-formy-wsparcia/projekt-pfron/”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2018/06/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg” width=”100%”>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=http://pzn.opole.pl/andragog-tyflopedagogika “target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2017/07/logo.png “width=”120px”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest
 • również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://pzn.opole.pl/dobor-pomocy-optycznych” target=”_blank”><img src=” http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoce-optyczne.jpg”width=”120px”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://wbp.opole.pl/index.php” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/biblioteka-w-opolu.png” width=”120px”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://pzn.opole.pl/zespol-szkol-medycznych”target=”_blank”><img src=”
 • http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/03/Logo-ZespoÅ&#130;u-SzkóÅ&#130;-Medycznych-w-Prudniku.jpg “width=”120px”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/nk.png” width=”60%” align=”right”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/no.png” align=”right” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • content/uploads/2014/10/tauron1.png” width=”50%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.lionsclubs.org/EN/index.php” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/lionslogo.png” width=”50%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/logolp.png” width=”50%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/kluczbork.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest
 • również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/namysÅ&#130;ów.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/02/prudnik.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.brzeg.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2016/02/brzeg.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2017/01/kup.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.proszkow.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/lp.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.strzelce-opolskie.katowice.lasy.gov.pl/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/nso.png” width=”60%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.votum-sa.pl” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/10/votum.png” width=”50%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <a href=”http://www.cukrynyskie.com.pl/__new/” target=”_blank”><img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/uploads/2014/12/cukry-nyskie.png” width=”50%”></a>
 • Obraz znaleziony w tagu kotwicy bez tekstu alternatywnego. Gdy obraz jest używany jako treść łącza, ale nie zawiera tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma nic do odczytania. Obrazy używane w linku powinny zawierać tekst alternatywny, chyba że uwzględnienie tekstu alternatywnego spowodowałoby nadmiarowość (np. gdy tekst jest również zawarty w podpisie obrazu lub jako tekst w treści linku). Dodaj tekst alternatywny do obrazu. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.1.1
 • <p> W dniu 19.11.2019 r. odbyÅ&#130; siÄ&#153; XX Zjazd Delegatów naszego OkrÄ&#153;gu, na którym wybrano nastÄ&#153;pujÄ&#133;ce osoby do wÅ&#130;adz OkrÄ&#153;gu na najbliższe 4 lata:  PREZYDIUM Krystyna Pacholik – prezes Tadeusz Kolbusz – wiceprezes Andr…</p>
 • Stwierdzono, że element wykorzystuje dodatkową przestrzeń do tworzenia dopełnienia lub innego formatowania wizualnego. Użycie spacji między słowami do wizualnego formatowania nie jest porażką, ponieważ nie zmienia interpretacji słów, ale używanie spacji między literami słowa lub tworzenie wizualnego efektu tabeli jest porażką. W
 • razie potrzeby usuń kod, którego dotyczy problem, i użyj CSS lub tabel, aby wyświetlić tekst. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.3.2
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/zoom-widget/elements/images/1/plus.png” id=”plus” alt=”Zoom in” style=”display:inline;cursor:pointer; height:60px” onclick=”changeFontSize_my(2); return false; “/>
 • Stwierdzono, że element używa procedury obsługi zdarzeń, takiej jak onclick, aby emulować łącze. Łącze utworzone w ten sposób nie może być przeniesione z klawiatury i nie uzyskuje fokusu na klawiaturze, tak jak inne kontrolki i/lub łącza. Zmień ten element na tag kotwicy lub dołącz role=”link” i tabindex=”0″ jako atrybuty. WCAG 2.1 (Poziom AA) – 2.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/zoom-widget/elements/images/1/100.png” id=”100″ alt=”Regular” style=”display:inline;cursor:pointer; height:50px” onclick=”revertStyles_my(2); return false; “/>
 • Stwierdzono, że element używa procedury obsługi zdarzeń, takiej jak onclick, aby emulować łącze. Łącze utworzone w ten sposób nie może być przeniesione z klawiatury i nie uzyskuje fokusu na klawiaturze, tak jak inne kontrolki i/lub łącza. Zmień ten element na tag kotwicy lub dołącz role=”link” i tabindex=”0″ jako atrybuty. WCAG 2.1 (Poziom AA) – 2.1.1
 • <img src=”http://pzn.opole.pl/wp-content/plugins/zoom-widget/elements/images/1/minus.png” id=”minus” alt=”Zoom out” style=”display:inline;cursor:pointer; height:40px” onclick=”changeFontSize_my(-2); return false; “/>
 • Stwierdzono, że element używa procedury obsługi zdarzeń, takiej jak onclick, aby emulować łącze. Łącze utworzone w ten sposób nie może być przeniesione z klawiatury i nie uzyskuje fokusu na klawiaturze, tak jak inne kontrolki i/lub łącza. Zmień ten element na tag kotwicy lub dołącz role=”link” i tabindex=”0″ jako atrybuty. WCAG 2.1 (Poziom AA) – 2.1.1
 • Nagłówki na tej stronie nie są poprawnie zagnieżdżone (tj. H1 przed H2, H2 przed H3 itd.). Nagłówki informują o organizacji treści na stronie i mogą służyć do nawigacji na stronie. Powinien być tylko jeden element H1 i powinien zawierać tytuł strony. Każda sekcja treści powinna zaczynać się od elementu nagłówka H2, po którym następują podsekcje oznaczone podtytułami (H3, H4, H5 lub H6). Nagłówków nie należy używać do celów dekoracyjnych, takich jak pogrubienie tekstu. Upewnij się, że nagłówki są zawarte we właściwej kolejności zagnieżdżenia (tj. H1 przed H2, H2 przed H3 itd.) oraz że jest tylko jeden element H1 i zawiera tytuł strony. Wyjątkiem jest strona główna, na której tytuł witryny może być zawarty w elemencie H1. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.3.1
 • Na tej stronie brakuje co najmniej jednego wymaganego regionu charakterystycznego. Charakterystyczne regiony programowo identyfikują sekcje strony i umożliwiają użytkownikom technologii wspomagających przechodzenie do różnych sekcji strony. Nie wszystkie typy punktów orientacyjnych będą miały zastosowanie do każdej strony i nie jest konieczne dodawanie punktów orientacyjnych, jeśli nie mają zastosowania do strony, ale zwykle każda strona będzie miała co najmniej jeden baner, nawigację, region główny i informacje o treści. Inne regiony, które mogą mieć zastosowanie, to komplementarność, forma i wyszukiwanie. Jeśli istnieje więcej niż jeden punkt orientacyjny tego samego typu, do opisania jego przeznaczenia należy użyć atrybutu aria-label. WCAG 2.1 (Poziom A) – 1.3.1

Wyłączenia

 • Nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemyslaw Puszczewicz.
 • E-mail: pzn_opole@op.pl
 • Telefon: 77 4426115

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski
 • Adres: ul. Kościuszki 25/1
  45-063 Opole
 • E-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl
 • Telefon: 77 4426115

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski (PZN Okręg Opolski) jako Organizacja Pożytku Publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich siedzib zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do siedzib przy ul. Kościuszki 25/1 oraz Damrota 6/1 w Opolu.

Polski Związek Niewidomych Okręgu Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole.

Z Dworca Głównego PKP lub PKS jest to dosłownie 10-15 minut drogi pieszo. Z tymczasowego dworca PKS można do nas dojść ul. Dubois i skręcić w ul. Kościuszki. Z dworca PKP można dojść ul. Krakowską i skręcić w ul. Kościuszki. Nasza siedziba znajduję się w zabytkowej kamienicy z elewacją w kolorze zielonym. Charakterystycznym oznaczeniem na chodniku, wyczuwalnym dla osób niewidomych i słabo widzących, są dwa punkty uwagi – charakterystyczne pasy z wypustkami koloru żółtego, Zostały one zainstalowane w poprzek chodnika w taki sposób, że obszar między pierwszym, a drugim pasem wyznacza drogę do kamienicy. Kamienica znajduje się kilka metrów od chodnika. W celu dostania się do naszej siedziby należy wybrać na domofonie, umieszonym po lewej stronie drzwi wejściowych, numer 1.

W budynku brak windy. Osoby poruszające się na wózkach proszone są o wcześniejszy kontakt w celu umożliwienia im dostanie się do biuro Okręgu, mieszczącego się na podwyższonym parterze kamienicy (posiadamy szyny prowadzące). Aby dotrzeć do naszej siedziby należy pokonać 5 schodków. Pierwszy i ostatni schodek oznaczony jest żółtym kolorem, a przy ścianie zamontowana jest poręcz. Drzwi wewnętrzne ponumerowane i poopisywane są dużymi literami.

Ponieważ budynek, w którym mieści się nasza siedziba, znajduję się w centrum Opola, w godzinach pracy biura może być problem z zaparkowaniem samochodu. Na ulicy, naprzeciwko wejścia do kamienicy znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tzw. „koperty” w kolorze niebieskim. PZN nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi.

„Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA”, ul. Damrota 6/1, 45-064 Opole

Jest to lokal ok. 100 m2, w którym prowadzimy przede wszystkim zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi i młodzieżą w ramach projektów dofinansowanych przez PFRON.  

Z Dworca Głównego PKP jest to dosłownie 10 minut drogi pieszo. Z tymczasowego dworca PKS można do nas dojść ul. Dubois, skręcić w ul. 1 Maja, a następnie w ul. Reymonta i Damrota. Z dworca PKP można dojść ul. Krakowską i skręcić w ul. Damrota. Przed kamienicą, gdzie znajduję się „Integra”, umieszczono charakterystyczne oznaczenie na chodniku, wyczuwalne dla osób niewidomych i słabo widzących: są dwa punkty uwagi – charakterystyczne pasy z wypustkami koloru żółtego. Zostały one zainstalowane w poprzek chodnika w taki sposób, że obszar między pierwszym, a drugim pasem wyznacza drogę do kamienicy. Przed samym wejściem do Kamienicy, która znajduje się przy samym chodziku, również umieszczono punkt uwagi.

W budynku brak windy. Osoby poruszające się na wózkach proszone są o wcześniejszy kontakt w celu umożliwienia im dostanie się do siedziby „Integry”, mieszczącej się na podwyższonym parterze kamienicy (posiadamy szyny prowadzące). Aby dotrzeć do wspomnianego lokalu należy pokonać 9 schodków. Pierwszy i ostatni schodek oznaczony jest taśmą w żółtym kolorze, a przy ścianie, po obu stronach schodów, zamontowane są poręcze. Drzwi wewnętrzne ponumerowane i poopisywane są dużymi literami oraz pismem punktowym brajla. Przy malowaniu pomieszczeń „Integry” i ustawieniu mebli i pomocy rehabilitacyjnych zastosowano kontrasty.

Ponieważ budynek, w którym mieści się „Integra”, znajduję się w centrum Opola, w godzinach od 8:00 do 16:00 może być problem z zaparkowaniem samochodu. Na ulicy, na przeciwko kamienicy znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tzw. „koperty” w kolorze niebieskim. PZN nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Na stronie internetowej PZN Okręgu Opolskiego działają standardowe skróty klawiaturowe. Możliwa jest zmiana wielkości czcionki.

2. Do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski można przyjść z psem asystującym.

3. Na chwilę sporządzania raportu nie mamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, prosimy o wcześniejszy kontakt w razie takiej potrzeby.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w jak najszerszym zakresie.

Niezależnie od wskazanych w deklaracji osób kontaktowych oraz procedury każdy pracownik Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Opolskiego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu sprawy.