Adaptacja przestrzeni publicznej

SŁÓW KILKA ZAMIAST WSTĘPU

Przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku jest niewątpliwie jednym z priorytetowych działań Polskiego Związku Niewidomych. W ostatnich miesiącach 2014 r. (20.09-15.12) nasz Okręg realizował projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON. W ramach tego zadania przeprowadziliśmy m.in. szkolenie dla nauczycieli i rodziców dzieci z dysfunkcją wzorku na temat adaptacji przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i niedowidzących. Zagadnienie to ciągle wzbudza spore zainteresowanie różnych środowisk, dlatego postanowiliśmy na naszej stronie umieścić kilka najważniejszych informacji i wskazówek z zakresu tej problematyki. Mamy nadzieję, że informację te będą również pomocne dla wszystkich tych, którzy podejmują decyzje w sprawie przystosowania otoczenia dla osób z dysfunkcją wzroku. Poniżej przestawimy kilka uwag ogólnych. W zakładce Adaptacja przestrzeni publicznej – Przykłady dobrych rozwiązań, zaprezentujemy kilkanaście grafik z opisami, które przedstawiają prawidłowo dostosowaną przestrzeń publiczną dla osób z dysfunkcją wzroku.

UWAGI OGÓLNE

PRZYKŁADY DOBRYCH ROZWIĄZAŃ