Uniwersytet Opolski – studia podyplomowych dla Koordynatorów Dostępności od października 2023

Uniwersytet Opolski planuje uruchomienie studiów podyplomowych dla Koordynatorów Dostępności od października 2023 roku. Bardzo serdecznie zachęcamy do wysłania informacji zwrotnej o ewentualnym zainteresowaniu takimi studiami.

Informacje należy wysłać na adres mailowy: transferwiedzy@uni.opole.pl do dnia 27 marca 2023 r.

Wysłanie takiej informacji do niczego nie zobowiązuję, ale dla Uniwersytetu będzie to sygnał, że w ogóle jest zainteresowanie takim studiami w naszym województwie. Sądzimy, że utworzenie takiego kierunku studiów podyplomowych jest bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę wdrażanie w instytucjach publicznych Ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebam oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie w kompleksową wiedzę słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w swoich jednostkach oraz przygotowanie do sięgania po dotacje zewnętrzne m.in. z Funduszy Europejskich oraz z Funduszu Dostępności, na realizację projektów poprawiających dostępność.

Istotą studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów do wdrażania dostępności w przestrzeni publicznej oraz umiejętności korzystania z dotacji zewnętrznych na poprawę dostępności.

W nowej perspektywie finansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 Wspieranie dostępności jest nowym zakresem działania, co wynika z ogólnego podejścia UE, w którym dostępność stanowi jedną z horyzontalnych zasad interwencji funduszy, co oznacza że każdy projekt będzie posiadał aspekt dostępności.

Za przekazanie wiedzy oraz rozwój odpowiednich kompetencji odpowiadać będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Opolskiego oraz praktycy z zakresu dostępności.

W załączeniu plakat informacyjny  dotyczący studiów podyplomowych dla koordynatorów dostępności.

Ulotka Uniwersytetu Opolskiego - studia podyplomowe


dyrektor