Opole Powiat Archive

Na początku wyborów członkowie i goście zostali uroczyście powitani przez ustępującego Prezesa, Tadeusza Kolbusza. Następnie został przedstawiony porządek obrad. Członek Koła, Kazimierz Matusiewicz, złożył wniosek o jego zmianę. Wniosek został odrzucony, wobec powyższego opuścił salę. W dalszym ciągu zebranie...