Ograniczenia w związku z wirusem COVID-19 a koncert finałowy II Ogólnopolsiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomcyh – Opole 2021

Informujemy, że rozdaliśmy już 347 zaproszeń i wejściówek (potwierdzona obecność) na koncert finałowy II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (nie więcej niż 75% liczby miejsc), przekroczyliśmy już limit miejsc w Filharmonii Opolskiej (sala koncertowa liczy 450 miejsc). Warto jednak zaznaczyć, że do limitu tego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W związku z tym bardzo prosimy wszystkie osoby zaszczepione, które przyjdą na koncert finałowy naszego Przeglądu w dniu 21.09.2021 r., aby wzięły ze sobą w wersji papierowej lub elektronicznej Unijny Certyfikat Covid (tzw. paszport cowidowy). Pozwoli nam to zaprosić jak najwięcej osób na widownie i tym samym maksymalnie wykorzystać możliwości sali koncertowej Filharmonii Opolskiej.
Z góry serdecznie dziękujemy!
Plakat II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych - Opole 2021

dyrektor