Zmiana „Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego”

Informujemy, że od 01.01.2022 r. ulegnie zmianie nasz „Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego”. Jedyną zmianą jest wprowadzenie zapisu, że od początku przyszłego roku nasz Okręg nie będzie zbierał 1% z podatku dochodowego z przeznaczeniem na potrzeby osób fizycznych. Jeśli w 2022 r. takie środki do nas wpłyną, będą przeznaczone na realizacje celów statutowych naszego Okręgu. Środki zebrane z 1% przez osoby fizyczne do końca bieżącego roku, tj. do 31.12 będą wydatkowane zgodnie z wolą podatników, tj. celem ich przeznaczenia.
Nowy „Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego”, który będzie obowiązywał od 01.01.2022 r., można znaleźć tutaj:
http://pzn.opole.pl/procent/

dyrektor