Oficjalny plakat II OPPON – Opole 2021

Z ogromną przyjemnością prezentujemy oficjalny plakat organizowanego przez nas II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego, Andrzej Buła, oraz Panu Prezydentowi Miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski, za objęcie Przeglądu Patronatami Honorowymi. Wszystkim mediom dziękujemy za Patronaty Medialne. Ogromne podziękowania składamy współorganizatorom wydarzenie. Bez Waszej pomocy i wsparcia organizacja Przeglądu nie byłaby możliwa.
Miasta Opole
Więcej informacji o projekcie:
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
ul. Kościuszki 25/1
45-063 Opole.
tel.: 77 442-61-15
e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl

Plakat II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych - Opole 2021


dyrektor