„Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA” – szkolenie dla nauczycieli

Herb wojewodztwa opolskiego i logo PFRON

W dniu 08.12.2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w naszym nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA przy ul. Damrota 6/1 w Opolu, które było kolejnym elementem projekt „Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA”. Projekt ten, który realizujemy w okresie od 15.11 do 15.12.2018 r., został sfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Tym razem uczestnikami szkolenia byli nauczyciele ze szkół z terenu województwa opolskiego. Szkolenia dotyczyło problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb, możliwości funkcjonalnych oraz nowych technologii i specjalistycznego sprzętu codziennego użytku wykorzystywanego przez osoby niewidome i słabo widzące. Ze zrozumiałych względów, przy omawianiu tych tematów większą uwagę zwróciliśmy na potrzeby uczniów z dysfunkcją wzroku. Nauczyciele dowiedzieli się jak angażować się w problemy dotyczące gównie uczniów niepełnosprawnych wzrokowo, poznali możliwości i sposoby ich rozwiązywania oraz prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia ich dotkliwości. Dodatkowo zapoznali się z zastosowanymi w naszym Centrum rozwiązaniami ułatwiających osobom niewidomych i słabo widzącym poruszanie się w obiektach, a także ze zgromadzonym przez nas specjalistycznym sprzętem i pomocami dydaktycznymi do rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

W czasie naszego szkolenia, w oddzielnym pomieszczeniu, odbywały się zajęcia z naszą podopieczną, Agnieszką Langner, niewidomą uczennicą klasy 7 masowej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zajęcia prowadziła współpracująca z nami od wielu lat, tyflopedagog, Pani Barbara Starba. Bardzo dziękujemy Agnieszce i jej mamie, Pani Katarzynie Langner za chęć spotkania się z nauczycielami i porozmawiania z nimi o potrzebach i problemach uczniów niewidomych w szkołach masowych. Był to niezwykle cenny element naszego szkolenia, bo nauczyciele mogli osobiście porozmawiać z niewidomą uczennicą i dowiedzieć się o jej odczuciach i obserwacjach, jakie ma na temat swojej edukacji. Swoimi refleksjami w tym zakresie podzieliła się z nami również mama Agnieszki, Pani Kasia. O swoich doświadczeniach w pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku opowiedziała też Pani Basia Starba, której także serdecznie dziękujemy. Agnieszka zgodziła się zagrać na naszych keyboardach, które mamy w pracowni muzykoterapii, i zaśpiewać trzy utwory. Moment ten stanowił niewątpliwe urozmaicenia naszego szkolenia i pozwolił nauczycielom zapoznać się z umiejętnościami naszej uzdolnionej podopiecznej.


dyrektor