„Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA” – szkolenie dla rodziców i opiekunów

Herb wojewodztwa opolskiego i logo PFRON

W dniu 07.12.2018 r. odbyło się pierwsze szkolenie w naszym nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA przy ul. Damrota 6/1 w Opolu. Centrum to prowadzimy już od 2010 r. Wcześniej znajdowało się ono przy ul. Sienkiewicza 20 oficyna. Dnia 09.08.2018 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta w Opolu na lokal przy ul. Damrota 6/1, który ma lepszą lokalizację i zdecydowanie bardziej lepsze warunki techniczne dla potrzeb osób niewidomych i słabo widzących. Od tego momentu podjęliśmy działania zmierzające do wyremontowania otrzymanego lokalu, przystosowania go do potrzeb rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz zgromadzaniu tutaj posiadanego przez nas sprzętu i pomocy dydaktycznych. Część tych działań sfinansowaliśmy z kosztów własnych, część z bezzwrotnej pożyczki z Zarządu Głównego PZN, ale zdecydowaną większość z projekt „Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA”. Projekt ten, który realizujemy w okresie od 15.11 do 15.12.2018 r., został sfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Jednym z elementów wspomnianego projektu było szkolenie, które przeprowadziliśmy 07.12.2018 r. dla członków rodzin osób niewidomych i słabo widzących – rodziców i opiekunów. Szkolenia dotyczyło problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb, możliwości funkcjonalnych oraz nowych technologii i specjalistycznego sprzętu codziennego użytku wykorzystywanego przez osoby niewidome i słabo widzące. Uczestnicy dowiedzieli się jak angażować się w problemy dotyczące osób niepełnosprawnych wzrokowo, poznali możliwości i sposoby ich rozwiązywania oraz prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia ich dotkliwości. Dodatkowo zapoznali się z zastosowanymi w naszym Centrum rozwiązaniami ułatwiających osobom niewidomych i słabo widzącym poruszanie się w obiektach, a także ze zgromadzonym przez nas specjalistycznym sprzętem i pomocami dydaktycznymi do rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.


dyrektor