Szkolenie w I Liceum Ogólnokształcącym im J. Iwaszkiewicza w Namysłowie

W dniu 09.11.2017 r. odbyło się kolejne szkolenie młodzieży szkolnej w ramach realizowanego przez nasz Okręg projektu “Działajmy razem” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Tym razem spotkaliśmy się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im J. Iwaszkiewicza w Namysłowie. Szkolenie dotyczyło problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb oraz możliwości funkcjonalnych.

Uczniowie wspomnianej placówki mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo udzielić pomocy osobie niewidomej w poruszaniu się. Zupełna nowością i dużym przeżyciem dla nich było poruszały się z białą laską po pomieszczeniu klasowym z zasłoniętymi oczami. Młodzież mogła również zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym i optycznym ułatwiającym życie codzienne niewidomym i słabowidzącym oraz poznać podstawy pisma punktowego brajla. Na szkoleniu była z nami Pani Iwona Nawankiewicz, przedstawicielka Fundacji Szansa dla Niewidomych, której serdecznie dziękujemy za pomoc w prezentacji specjalistycznego sprzętu.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie za możliwość przeprowadzenia szkolenia w tej placówce. Młodzieży dziękujemy za zainteresowanie i czynny udział w szkoleniu.


dyrektor