Święto Białej Laski w Kole PZN Opole Powiat

Dnia 19.10.2017 o godzinie 10.00 w restauracji „Krakowska 51” w Opolu spotkało się 85 członków i opiekunów oraz zaproszeni goście: Poseł Katarzyna Czochara wraz z asystentem; Starosta – Leonarda Płoszaj; Prezes Okręgu – Krystyna Pacholik; Dyrektor Okręgu – Włodzimierz Ożga wraz z pracownikami: Katrzyną Girt; Sylwią Kansy i Mateuszem Rewasiewiczem oraz przedstawicielki PCPR-u: Elżbieta Bielecka i Anna Gębczak; przedstawiciel Biblioteki Wojewódzkiej: Tomasz Cygan; Prezes Koła Strzelce, Iwona Noga oraz pracownik Fundacji Szansa dla Niewidomych – Dominika  Stankiwiecz.

Na wstępie Prezes naszego Koła, Tadeusz Kolbusz, przywitał zebranych i złożył życzenia z okazji Dnia Niewidomego, sekretarz Renata Nowara odczytała sprawozdanie z całorocznej działalności za rok 2017 i wymieniła kolejne zamierzone działania do końca bieżącego roku. W 17 imprezach dotychczas wzięło udział 620 osób. Koszt całkowity 83 tys. zł. Następnie głos zabrali poszczególni goście: K. Czochara, L. Płoszaj, E.Bielecka, K. Pacholik. Tomasz Cygan odczytał list gratulacyjny dyrektora biblioteki. Włodzimierz Ożga, Krystyna Pacholik i Tadeusz Kolbusz wręczyli dyplomy uznania dla Stefanii Grabarz, Danuty Jurkowskiej i Stanisława Dutkiewicza za pomoc w pracy Koła, odznaczenia Przyjaciel Niewidomego otrzymały Pani Elżbieta Bielecka z PCPRu i Magdalena Męcik – wolontariuszka pracująca przy komputerze, brązowe odznaki Zarządu Głównego w Warszawie otrzymali Regina Feliks, Halina Kurek, Grażyna Polak, Czesław Grabarz, Antoni Lewek, Maciej Mikołaszek, Krzysztof Starosta. Srebrną odznakę otrzymał Tadeusz Kolbusz. Muzyczną oprawę przygotował na akordeonie Denis Klama z Muzycznej Szkoły w Opolu. Uczestnicy częstowali się kawą, herbatą, ciastem i napojami. Następnie odbyło się szkolenie w ramach projektu pod nazwą „Działajmy Razem”. Głos zabrał Dyrektor Włodzimierz Ożga, który mówił o ulgach przysługujących niewidomym, Katarzyna Girt o barierach, które spotykają na co dzień niewidomych oraz Sylwia Kansy o potrzebie posługiwania się na co dzień biała laską. Pani Dominika Stankiewicz przedstawiła ofertę jaką posiada Fundacja Szansa dla Niewidomych w postaci sprzętu pomocowego. Do stołu podano smaczny obiad, po którym Prezes Tadeusz Kolbusz przekazał istotne informacje na temat kolejnych imprez, tj. wyjście do muzeum NCPP w Opolu i spotkanie opłatkowe oraz o planowanej zbiórce żywności w dniach 1-3 XII 2017 r. Uczestnikom mającym zapytania udzielali odpowiedzi: Dyrektor, Prezes, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz. Po obiedzie do stołu podano przekąski. Wszyscy uczestnicy bawili się wesoło przy muzyce, tańczyli, prowadzili dyskusje i rozmowy. Impreza zakończyła się o godzinie 15.30.

Biała Laska w Kole PZN Opole Powiat

 


dyrektor