Projekt „Działajmy razem” – szkolenie w Prudniku

Kolejne szkolenie w ramach realizowanego przez nasz Okręg projektu “Działajmy razem”, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, odbyło się dzisiaj (14.09.2017 r.) w Prudniku. Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła w Prudniku z Panią Prezes Kazimierą Birecką na czele za przygotowanie szkolenia. Na szkoleniu była również z nami przedstawicielka Fundacji Szansa dla Niewidomych, Pani Iwona Nawankiewicz, która zaprezentowała drobny sprzęt elektroniczny, pomocny osobom z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu. Wszystkim Członkom Koła w Prudniku oraz gościom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji.


dyrektor