Projekt „Działajmy razem” – szkolenie w Strzelcach Opolskich

Dnia 13.09.2017 r. odbyło się drugie szkolenie w ramach realizowanego przez nasz Okręg projektu “Działajmy razem” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Tym razem spotkaliśmy się w Strzelcach Opolskich. Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła w Strzelcach z Panią Prezes Iwoną Nogą na czele za pomoc w przygotowaniu szkolenia. Na szkoleniu była też z nami przedstawicielka Fundacji Szansa dla Niewidomych, Pani Dominika Stankiewicz, która zaprezentowała drobny sprzęt elektroniczny, pomocny osobom z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu. Wszystkim Członkom Koła w Strzelcach Opolskich oraz gościom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji.


dyrektor