Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów dla Pani Krystyny Pacholik, Prezes Zarzadu naszego Okręgu

Dnia 25.09.2016 r. Pani Prezes Zarządu naszego Okręgu, Krystyna Pacholik, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Koła terenowego PZN w Namysłowie oraz jest Członkiem Zarządu Głównego PZN, otrzymała od Rady Miejskiej w Namysłowie tytuł „Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów”. Ten zaszczytny tytuł został przyznany Pani Prezes za „przywracanie wiary w sens działalności społecznej oraz integrowanie organizacji pozarządowych”. Został on wręczony w imieniu wszystkich radnych Namysłowa przez Burmistrza Namysłowa, Juliana Kryszyńskiego, na październikowej (27.10) sesji Rady Miejskiej.


dyrektor