Zaproszenie na Walne Zebranie Koła PZN w Głubczycach, 09.09.2015 r., godz. 10.00

Z A P R O S Z E N I E

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Koła, które odbędzie się 9 września 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w PUBie Polonia w Głubczycach, pl. Sportowy 1

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Koła, przywitanie gości i zebranych członków Koła.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Koła.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Koła.
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Komisji uchwał
  i wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom Koła.

WYBORY

 • Wybór Prezesa Zarządu Koła.
 • Wybór członków i zastępców Zarządu Koła.
 • Wybór bądź nie Komisji Rewizyjnej Koła.
 • Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Ogłoszenie wyników wyborów
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Koła na następną kadencję oraz zamknięcie Zebrania.

Impreza integracyjna z okazji „Dnia Białej Laski”

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu
Prosimy o przybycie z ważną legitymacją członka PZN

Za Zarząd Koła
Prezes Koła
Tadeusz Bugajski


dyrektor