Koło Opole Powiat Archive

Dnia 16.10.2018 r. o godzinie 10:00 72 uczestników zebrało się w Kasynie Policyjnym w Opolu. Zaproszeni goście licznie przybyli na spotkanie: Starosta Leonarda Płoszaj, asystentka Magdalena Fleszar, dyrektor Okręgu Włodzimierz Ożga, pracownik biura Urszula Kamosińska, przedstawiciele PCPR-u Elżbieta Bielecka...