PILNE – rekrutacja na kurs instruktora orientacji w przestrzeni

UWAGA!!!

PILNE!

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski organizuje kurs instruktora orientacji przestrzennej współfinansowany ze środków PFRON. Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Ze względów bezpieczeństwa nabór nie obejmuje osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Koszt uczestnictwa w projekcie – 850 zł + koszty dojazdu na zajęcia.
Kurs zakończy się certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z orientacji przestrzennej.

Zajęcia w łącznym wymiarze 306h (256h zajęć z instruktorami kursu + 50h praktyki)będą realizowane w następujących modułach:

Moduł 1)

14 dni zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej
i Słabowidzącej w Chorzowie. Zajęcia 6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.
Termin: Czerwiec-Lipiec 2020r. – prawdopodobnie od 29 czerwca do 12 Lipca 2020r.

Moduł 2)

7 zajęć weekendowych przeprowadzanych zarówno w SOSW w Chorzowie jak i w Hotelach/Ośrodkach
w innych miejscowościach – zależnie od potrzeby dostępu do przestrzeni treningowej. Zajęcia od Piątku do Niedzieli. Termin: Wrzesień-Grudzień 2020r.

Moduł 3)

6 dni Zajęć (Od Poniedziałku do soboty) po 8 godzin w SOSW w Chorzowie. Termin: Styczeń 2020r (
1-szy tydzień ferii zimowe dla woj. śląskiego).
Moduł 4) – we własnym zakresie
Praktyka w dowolnym Ośrodku PZN w Polsce, 50 godzin pracy z osobą Niewidomą lub słabowidzącą. Termin: Luty-Marzec 2020r; do ostatniego marca 2021 należy dostarczyć do PZN OŚl. wszystkie dokumenty związane z odbyciem praktyki, o których mowa wyżej (karta czasu praktyki, kopia umowy wolontariatu z instruktorem-opiekunem).

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego planowane terminy mogą ulec zmianom.

Rekrutacja chętnych trwa do 17.05.2020 r. lub do momentu znalezienia wymaganej liczby uczestników szkolenia.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt w sprawie uzyskania większej ilości szczegółów i dokumentów rekrutacyjnych:
dyrektor_pzn_opole@op.pl


dyrektor