XX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Opolskiego PZN

W dniu 19.11.2019 r. odbył się XX Zjazd Delegatów naszego Okręgu, na którym wybrano następujące osoby do władz Okręgu na najbliższe 4 lata:
 
PREZYDIUM
Krystyna Pacholik – prezes
Tadeusz Kolbusz – wiceprezes
Andrzej Kużdżał – wiceprezes
Tomasz Młot – wiceprezes
Włodzimierz Ożga – wiceprezes
 
KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU
 
Jerzy Zawór – przewodniczący
Stanisław Ćwirzeń – członek
Monika Grońska – członek
Mariusz Mazurkiewicz – członek
Czesław Trzeciak – członek
Jolanta Cabała – z-ca członka
Stanisław Dudkiewicz – z-ca członka
 
Andrzej Kużdżał – przedstawiciel Okręgu, członek ZG PZN
Andrzej Lisiak – z-ca przedstawiciela Okręgu
 
DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY PZN
Tadeusz Kolbusz
Tomasz Młot
Włodzimierz Ożga
Mieczysław Strzałkowski – z-ca delegata
 
Wszytkom wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz naszych Członków.

dyrektor