Walne Zebranie Koła PZN Opole Powiat

Dnia 25.07.2019 o godz.10.00 odbyło się Walne Zebranie Koła połączone z wyborami Prezesa i Członków Zarządu na nowa kadencję 2019-2023. Przybyło 68 członków i opiekunów, uprawnionych do głosowania było 49 osób. Po powitaniu przez Dyrektora Okręgu, Włodzimierza Ożgę oraz Prezes Okręgu, Krystynę Pacholik, Pani Urszula Kamosińska, pracownik biura Okręgu, przedstawiła plan walnego zebrania. Sekretarz Renata Nowara odczytała sprawozdanie z 4 lat działalności Koła, przejęto je jednogłośnie. Następnie Pani Krystyna Pacholik przedstawiła sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zebrani częstowali się kawą, herbatą, ciastem. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa i zarządu. Po głosowaniu prezesem został dotychczasowy prezes, Tadeusz Kolbusz, a członkami zarządu: Czesław Grabarz – wiceprezes, Renata Nowara – sekretarz, Halina Kurek, Regina Feliks, Stanisław Jurkowski, Halina Karpińska – członkowie Zarządu. Następnie uczestnicy zebrania mogli zabrać głos w różnych sprawach. Głos zabrali członkowie M. Krupa, M. Mikołaszek, A. Wyrwich. Mirosław Krupa zabrał głos w sprawie zakazu wyjazdu na wycieczki kilkudniowe. Jest to związane z jego chorobami, które uniemożliwiają mu samodzielne poruszanie się i trudności z samoobsługą. Prezes wyraził zgodę na uczestnictwo w wycieczkach pod warunkiem zabierania ze sobą opiekuna sprawującego rzetelną opiekę. Maciej Mikołaszek podziękował prezesowi, że nie zaproponował jego osoby na członka Zarządu. Artur Wyrwich zapytał o obniżenie kosztów udziału w wycieczkach dla opiekuna osoby niewidomej i otrzymał zgodę, że jego opiekun będzie miał zniżkę. Następnie Krystyna Pacholik, Włodzimierz Ożga i Urszula Kamosińska wysoko ocenili prace Koła i zgodna współpracę z Zarządem. O godzinie 12.30 podano obiad, po którym zebranie zostało zakończone.


dyrektor