Plan pracy Koła PZN Opole Powiat na 2019 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
KOŁO OPOLE – POWIAT
PLAN PRACY NA ROK 2019

 1. Rozesłanie paczek świątecznych – styczeń 2019
 2. Pozyskiwanie odpisu z podatku za rok 2018

KRS 0000067813 KONIECZNIE Z DOPISKIEM: KOŁO OPOLE POWIAT

styczeń-kwiecień 2018

DAROWIZNY NA NR KONTA: BRE BANK SA/O OPOLE NRB

20 1140 1788 0000 2230 0600 1010 cały rok

 1. Pozyskiwanie sponsorów – Lasy Państwowe, Banki Spółdzielcze, sponsorzy prywatni – styczeń – lipiec 2019
 2. Pisanie ofert konkursowych do Starostwa i Gmin – styczeń-marzec 2019
 3. Pomoc członkom w wypełnianiu wniosków do PCPR-u na turnusy, do urzędów i inne – styczeń – grudzień 2019
 4. Przyjmowanie składek i członków w świetlicy Koła – każdy wtorek, środa i czwartek
 5. Odwiedziny u najstarszych, chorych członków i podopiecznych – luty-marzec 2019
 6. Spotkanie z Panią Dorotą Simonides – 08 styczeń 2019
 7. Zabawa karnawałowa w Kasynie Policyjnym w Opolu – 08 luty 2019
 8. Spotkanie walentynkowe w świetlicy Koła – 14 luty 2019
 9. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy Koła – 06 marzec 2019
 10. Dzień Seniora w świetlicy Koła – kwiecień 2019
 11. Jednodniowa wycieczka do Głogówka – 25 kwietnia 2019
 12. Wycieczka do Aquaparku w Tychach – maj 2019
 13. Wyjście do pływalni Wodna Nuta w Opolu – marzec-maj 2019
 14. 5-dniowa wycieczka na Mazury – czerwiec 2019
 15. Festyn sportowo – rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka – 25 czerwiec 2019
 16. Jednodniowa wycieczka do Brzegu – 03 lipca 2019
 17. 3 dniowa wycieczka do Wisły i okolic –  sierpień 2019
 18. Wyjazd tygodniowy do Ciechocinka – sierpień – wrzesień 2019
 19. Spotkanie męskie Dzień Chłopaka w świetlicy Koła – wrzesień 2019
 20. Święto pieczonego ziemniaka – wrzesień 2019
 21. Spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa – październik 2019
 22. Wizyty w gminach – październik 2019
 23. Spotkanie „Święto Białej Laski” – październik 2019
 24. Zbiórka świąteczna żywności w sklepach dla dzieci i młodzieży uczącej się – listopad/ grudzień 2019
 25. Spotkanie opłatkowe z Mikołajem – grudzień 2019

Zarząd prosi o terminowe opłacanie składek.

UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ I ZAPISYWANIE NA WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZY I WYCIECZKI TELEFONICZNIE NR TEL. DO KOŁA 539 320 126 LUB  DO PREZESA TEL. 609 150 145 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE KOŁA  (JUŻ OD DZIŚ)

Wpłata zaliczek obowiązkowa, najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.

Daty imprez mogą ulec zmianie!!!


dyrektor