Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Kole PZN Opole Powiat

Dnia 16.10.2018 r. o godzinie 10:00 72 uczestników zebrało się w Kasynie Policyjnym w Opolu. Zaproszeni goście licznie przybyli na spotkanie: Starosta Leonarda Płoszaj, asystentka Magdalena Fleszar, dyrektor Okręgu Włodzimierz Ożga, pracownik biura Urszula Kamosińska, przedstawiciele PCPR-u Elżbieta Bielecka i Iwona Hamerska, pracownik gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiewska- Jarek oraz leśniczy z nadleśnictwa Opole Janusz Gruszka. Na wstępie gości przywitał prezes Tadeusz Kolbusz i złożył życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego. Wraz z dyrektorem Okręgu, Włodzimierzem Ożgą Tadeusz Kolbusz, Renata Nowara i Regina Feliks wręczyli listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów pani Elżbiecie Sordon i Annie Wystrach. Pana Kazimierza Matusiewicza wyróżniliśmy listem gratulacyjnym w związku z 50-leciem przynależności do Związku. Został on wysłany pocztą, ponieważ Pan Kazimierz nie brał udział w spotkaniu. Następnie srebrną odznakę honorową PZN otrzymał członek nadzwyczajny Werner Muller, brązową Stanisław Dutkiewicz i Aleksandra Żandarska. Podziękowania otrzymała od Zarządu Koła Opole Powiat Pani Urszula Kamosińska za wzorową współpracę i życzliwość. Dyplomy wręczyliśmy: Irenie Stefie, Beacie Karpińskiej, Jadwidze Ciszewskiej, Annie Czech, Mirosławowi Krupie. W międzyczasie wszyscy częstowali się ciastem, kawą i herbatą. Głos zabrali goście zaproszeni składając również najlepsze życzenia niewidomym. Pan Kazimierz Kiejza zagrał piękny utwór na fletni pana. Na stoły podano smaczny obiad. Chętni ruszyli na parkiet, do tańca przygrywał piękne melodie pan Kazimierz. W czasie zabawy goście częstowali się także galaretkami, jajkami w sosie, sałatką ziemniaczaną i śledziową oraz pieczywem. Uczestnicy bardzo wesoło spędzili czas na rozmowach, zabawach i tańcach. Impreza zakończyła się o godz. 15.30.


dyrektor