“Akademia samodzielności 2” – wyjazdowe warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów, Turawa 29.08-31.08.2018 r.

Herb wojewodztwa opolskiego i logo PFRON

W dniach 29.08 do 31.08 br. w miejscowości Turawa w ośrodku „Wodnik” odbyły się wyjazdowe warsztaty “Akademia samodzielności 2” dla dziesięciorga dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z tytułu wzroku oraz dziesięciu opiekunów.  Zadanie było kontynuacją projektu „Akademia samodzielności”, realizowanego przez nasz Okręg na przełomie lipca i sierpnia br., i polegało na rozwinięciu oraz utrwaleniu u jego beneficjentów umiejętności nabytych podczas pierwszej edycji „Akademii samodzielności”. Ponadto warsztaty zostały wzbogacone o elementy kluczowe (informatyczne, elektroniczne, optyczne) dla zwiększenia samodzielności i poziomu wiedzy uczestników, umożliwiające im docelowo pełniejszy udział w życiu zawodowym i pozazawodowym społeczeństwa okresu informatyzacji i globalizacji. Projekt ten, podobnie jak poprzednia edycja, został dofinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Zajęcia nauki samodzielności dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, jakie prowadziliśmy na wyjazdowych warsztatach, miały na celu rozwinąć:

– funkcje poznawcze i społeczne,
– umiejętność samodzielnego przemieszczanie się w nowym terenie,
– umiejętności wykorzystywania nowych technologii,
– percepcję dotykową, słuchową i wzrokową.

W warsztatach wzięli udział prawie wszyscy uczestnicy

pierwszej edycji “Akademii samodzielności”. Z przyczyn osobistych, dwóch opiekunów z dziećmi zrezygnowało i w ich miejsce w warsztatach uczestniczyło dwóch innych opiekunów wraz z dziećmi.

Każda osoba wzięła udział w 16 godzinach zajęć. Warsztaty były podzielone
na 3 bloki: blok dla dzieci, opiekunów i blok wspólny (dla dzieci i opiekunów).

Dzieci i młodzież nabyły umiejętności funkcjonalne: wykonywanie czynność dnia codziennego, poruszanie się oraz orientacja przestrzenna w nowym terenie, świadomość istnienia przestrzeni i otaczającego świata, zwiększą percepcje dotykową, słuchową, wzrokową i integrację sensomotoryczną. Opiekunowie zwiększyli natomiast poziom swojej wiedzy tyflologicznej. Niewątpliwie bardzo istotnym elementem warsztatów była także integracja środowiska.


dyrektor