“Akademia samodzielności” – wyjazdowe warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów, Turawa 30.07-01.08.2018 r.

Herb wojewodztwa opolskiego i logo PFRON
W dniach 30.07-01.08.2018 nasz Okręg zorganizował wyjazdowe warsztaty dla dziesięciorga dzieci i młodzieży oraz dziesięciu rodziców (opiekunów). Warsztaty odbyły się w Turawie w ośrodku „Wodnik” w ramach projektu „Akademia samodzielności” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON. W czasie realizacji zadania nasi podopieczni skorzystali ze wsparcia zmierzającego do osiągnięcia przez nich jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego.
 
Celem zorganizowanych warsztatów było rozwinięcie:
– funkcji poznawczych i społecznych,
– umiejętności samodzielnego przemieszczanie się w nowym terenie,
– percepcji dotykowej, słuchowej i wzrokowej.
 
Uczestnicy warsztatów mieli możliwość nauczenia się poznawania świata za pomocą zmysłów innych niż wzrok oraz poznawania rzeczywistość z wykorzystaniem resztek wzroku.
 
Warsztaty zostały podzielone na trzy bliki: blok dla dzieci; blok dla rodziców/opiekunów oraz blok wspólny (dla rodziców/opiekunów i dzieci).
 
W czasie zorganizowanych zajęć, dzieci i młodzież nabyli szereg umiejętności funkcjonalnych: wykonywanie czynność dnia codziennego, poruszanie się oraz orientacja przestrzenna w nowym terenie, świadomość istnienia przestrzeni i otaczającego świata, zwiększenie percepcji dotykowej, słuchowej, wzrokowej i integracji sensomotorycznej. Opiekunowie zwiększyli poziom swojej wiedzy tyflologicznej oraz mieli możliwość zapoznania się z ulgami i uprawnieniami, jakie przysługują im w sytuacji wychowywania dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowym, bardzo istotnym aspektem zorganizowanych warsztatów była również możliwość integracji środowiska oraz wymiany doświadczeń. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale, pucharki oraz naklejki.
 
Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za aktywność na zajęciach, cierpliwość oraz chęć poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności.

dyrektor