Plan pracy Koła PZN Opole Powiat na 2018 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

KOŁO OPOLE – POWIAT

PLAN PRACY NA ROK 2018

 1. Rozesłanie paczek świątecznych – styczeń 2018

 2. Pozyskiwanie odpisu z podatku za rok 2017

KRS 0000067813 KONIECZNIE Z DOPISKIEM: KOŁO OPOLE POWIAT

styczeń-kwiecień 2018

DAROWIZNY NA NR KONTA: BRE BANK SA/O OPOLE NRB

20 1140 1788 0000 2230 0600 1010 cały rok

 1. Pozyskiwanie sponsorów – Lasy Państwowe, Banki Spółdzielcze, sponsorzy prywatni – styczeń-lipiec 2018

 2. Pisanie ofert konkursowych do Starostwa i Gmin – styczeń-marzec 2018

 3. Pomoc członkom w wypełnianiu wniosków do PCPR-u na turnusy, do urzędów i inne – styczeń-grudzień 2018

 4. Przyjmowanie składek i członków w świetlicy koła – każdy wtorek, środa i czwartek

 5. Odwiedziny u najstarszych, chorych członków i podopiecznych – luty-marzec 2018

 6. Spotkanie walentynkowe w świetlicy koła – 13 luty 2018

 7. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy koła – 08 marzec 2018

 8. Dzień Seniora połączony ze spotkaniem z Panią senator Dorotą Simonides w świetlicy koła – kwiecień 2018

 9. Zwiedzanie radia – 25 kwiecień 2018

 10. Wycieczka do Aquaparku Tarnowskie Góry połączona ze zwiedzaniem Kopalni Srebra – 16 maj 2018

 11. Wyjście do pływalni Wodna Nuta w Opolu – marzec-maj 2018

 1. 5-dniowa wycieczka do Gdańska i okolic – 04-08 czerwiec 2018

 2. Festyn sportowo – rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka  – 27 czerwiec 2018

 3. 3-dniowa wycieczka do Jeleniej Góry i okolic – 1, 2, 3 sierpień 2018

 4. Wyjazd tygodniowy do Kudowy Zdrój – 27-31 sierpień 2018

 5. Spotkanie męskie Dzień Chłopaka – wrzesień-październik 2018

 6. Święto pieczonego ziemniaka – wrzesień 2018

 7. Spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa – październik 2018

 8. Wizyty w gminach – październik 2018

 9. Spotkanie „Święto Białej Laski” – październik 2018

 10. Zbiórka świąteczna żywności w sklepach dla dzieci i młodzieży uczącej się – listopad/grudzień 2018

 11. Spotkanie opłatkowe z Mikołajem – grudzień 2018

Zarząd prosi o terminowe opłacanie składek.

UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ I ZAPISYWANIE NA WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZY I WYCIECZKI TELEFONICZNIE NR TEL. DO KOŁA 539 320 126 LUB DO PREZESA TEL. 609 150 145 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE KOŁA (JUŻ OD DZIŚ)

Wpłata zaliczek obowiązkowa, najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.

Daty imprez mogą ulec zmianie !!!


dyrektor