Projekt „Działajmy razem” – szkolenie w Głubczycach

Kolejne szkolenie w ramach realizowanego przez nasz Okręg projektu “Działajmy razem” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” odbyło się dnia 13.10.2017 r. w Głubczycach. Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła w Głubczycach z Panem Prezes Tadeuszem Bugajskim na czele za pomoc w przygotowaniu szkolenia. Na szkoleniu zaprezentowaliśmy m.in. drobny sprzęt elektroniczny i optyczny pomocny osobom z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu. Wszystkim Członkom Koła w Głubczycach oraz gościom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Bajor, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, oraz Pani Anny Rydzak z Urzędu Miejskiego w Głubczycach za cenne uwagi i podpowiedzi w sprawach dofinansowań dla niepełnosprawnych, które można uzyskać w miejscowym PCPR.


dyrektor