Dwa szkolenia dla naszych Członków w Ośrodku PZN “Nestor” w Muszynie” – zapraszamy i czekamy na zgłoszenia chętnych!

Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Niewidomych otrzymał dotację od Fundacji PZU na zorganizowanie dwóch szkoleń dla niewidomych i słabowidzących pn. ”Ku samodzielności – program wsparcia dla osób tracących wzrok”, które zaplanowaliśmy przeprowadzić w Ośrodku L-R PZN „NESTOR” w Muszynie, ul. Lipowa 4.
 
Szkolenia odbędą się w dniach:
– pierwsze 15.10-21.10.2017 roku,
– drugie 3.11-9.11.2017 roku.
 
W ramach wykładów i ćwiczeń tyflolodzy przekażą uczestnikom wiedzę na tematy związane z rehabilitacją społeczną m. innymi korzystanie z nowoczesnych urządzeń wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Drugie szkolenie dodatkowo będzie miało na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń.
 
Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „NESTOR” w Muszynie, zajęcia programowe ze specjalistami, zajęcia integracyjne w czasie wolnym od zajęć programowych.
 
Uczestnicy dojeżdżają do Ośrodka na własny koszt.
Zgłoszenia uczestników za pośrednictwem Okręgów PZN.
 
Kryteria naboru:
Szkolenie numer 1 (15.10- 21.10. br)
Kandydat na szkolenie:
– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,
– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat,
– wiek do 55 lat,
– wykształcenie co najmniej średnie,
 
– w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem niewidomych.
 
Szkolenie numer 2 (3.11- 9.11. br)
Kandydat na szkolenie:
– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,
– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat
– wiek do 45 lat
– wykształcenie co najmniej średnie
 
– w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem niewidomych.
 
Chęć udziału w szkolenia można zgłaszać:
– telefonicznie: 77 442-61-15
– na adres e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl
– osobiście: w biurze naszego Okregu przy ul. Kościuszki 25/1 w Opolu lub w siedzibach naszych Kół terenowych.
 
O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować spełnienie wyżej wymienionych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

dyrektor