Relacja ze szkolenia w Szczyrku w ramach projektu realizowanego z programu FIO – 06.06.-12.06.2017 r.

W dniach 06.06.-12.06.2017 r. 36. przedstawicieli Kół terenowych naszego Okręgu wzięło udział w szkoleniu grupowym w Szczyrku, które odbyło się w ramach realizowanego przez nasz Okręg projektu z programu FIO (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) pt. „Działajmy razem”. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach. Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne: organizowanie działań społeczno-obywatelskich oraz komunikacja i procedury administracyjne. Jego celem było utworzenie grupy liderów oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat działań społeczno-obywatelskich. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak angażować się w problem dotyczący społeczności osób z dysfunkcją wzroku, który uznają za ważny i możliwy przez nich do rozwiązania, jak go zbadać i jak poszukiwać możliwe sposoby rozwiązań, a następnie przeprowadzać działania zmierzające do jego rozwiązania lub ograniczenia jego dotkliwości. Dowiedzieli się również jak szukać sojuszników do rozwiązania problemów, kto może być cennym sojusznikiem, jak przygotować się do rozmowy z sojusznikiem. Poznali także skuteczne sposoby  komunikowania się. Uzyskali wreszcie pewność siebie w kontaktach oraz poczucie że są ważnym podmiotem w społeczności. Wybrani liderzy z tej grupy zaangażują się kolejny etap projektu, którym będą spotkania integracyjne w Kołach powiatowych naszego Okręgu i szkolenia w szkołach ogólnodostępnych.

Staraliśmy się, aby nasz pobyt w Szczyrku przebiegł w sposób jak najbardziej intensywny i aktywny. Poza zajęciami, które odbywały się w ramach szkolenia, zorganizowaliśmy również wspólne wyjście do znanego Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej oraz wycieczkę do Muzeum Browaru w Żywcu. Zorganizowaliśmy również turniej o Puchar Pani Prezes naszego Okręgu w strzelaniu z brani laserowej. Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Pani Grażyna Polak z Koła Opole Powiat, a wśród mężczyzn najwyższa lokatę zajął Jerzy Wysocki z Koła Namysłów. Za organizację i koordynację turnieju dziękujemy Panu Wiceprezesowi naszego Okręgu – Tadeuszowi Kolbuszowi. Wszystkie wycieczki i zajęcia odbywały się pod czujnym okiem i opieką instruktorów. W czasie jednego z wieczorów przygrywała nam kapela góralska. Była to bardzo przyjemna niespodzianka przygotowana dla nas przez obsługę ośrodka.

Pobyt przedstawicieli naszych Kół terenowych w Szczyrku, poza nabyciem przez nich – zgodnie z planem szkolenia – odpowiedniej wiedzy i umiejętności, przyczynił się także do integracji, wymiany doświadczeń i wspólnych dyskusji na temat problemów i zadań, jakie napotykamy w naszej codziennej pracy na rzecz Członków Polskiego Związku Niewidomych.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować kierownictwu i obsłudze ośrodka Góral Spa & Wellness w Szczyrku za fachowe przygotowanie sal szkoleniowych oraz profesjonalne przyjęcie i obsługę naszej grupy w czasie całego naszego pobytu w ośrodku.


dyrektor