Relacja z konferencja i “Pikniku ludzi ciekawych Świata Dotyku i Dźwięku”

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Katowickiej 50 w Opolu odbyła się konferencja pt. „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?” zorganizowana przez Okręg Opolski Polskiego Związku Niewidomych i Fundację „Szansa dla Niewidomych”. Pierwszym zabrał głos prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych” Marek Kalbarczyk, który wygłosił referat pod tytułem „25 lat Fundacji Szansa dla Niewidomych”. Prelegent nakreślił kontekst historyczny zmian, które nastąpiły w działalności organizacji działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku po 1989 roku. Marek Kalbarczyk zwrócił szczególną uwagę na gwałtowny rozwój technologiczny otwierający unikatowe możliwości dla niewidomych i słabo widzących oraz wyraził nadzieję, że więcej osób będzie miało dostęp do nowoczesnych, technicznych środków rehabilitacji. Z kolei Włodzimierz Ożga przedstawił zarys historii i strukturę organizacyjną Okręgu Opolskiego PZN, który funkcjonuje w województwie opolskim już ponad 60 lat, oraz główne kierunki jego działalności. Podkreślił także ważność działań Fundacji “Szansa dla Niewidomych”, która od 13 lat prowadzi swoje przedstawicielstwo w Opolu. Dzięki ścisłej współpracy PZN i fundacji udało się np. dostosować do potrzeb osób z wadami wzroku Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, w której zorganizowane stanowisko komputerowe. Wygłoszono także kilka innych referatów na temat sytuacji niewidomych w Polsce, nowych technologii lub dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku budynków użyteczności publicznej w Opolu.

Po konferencji wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć albo dotknąć różne urządzenia, które zostały zaprojektowane dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Powiększalniki, urządzenia czytające, odtwarzacze różnych formatów to wszystko znacznie ułatwia życie osobom niewidomym i słabo widzącym.

Po opuszczeniu sali konferencyjnej całe grono uczestników udało się na Plac Adama Mickiewicza, na którym odbył się “Piknik ludzi ciekawych Świata Dotyku i Dźwięku”. Uwagę wszystkich przykuła dźwiękowa mapa świata. Osoba, chcąca pogłębić wiedzę geograficzną, może nie tylko korzystać z wypukłej mapy, ale również posłuchać informacji na temat każdego kraju, zatoki, góry, wyspy. Wystarczy lekko nacisnąć na mapę w tym miejscu, o którym chcemy dowiedzieć się więcej. Ponadto można była zagrać w tenisa stołowego dla niewidomych, strzelić w dziesiątkę z krótkiej lub długiej broni laserowej, pobawić się grami dla dzieci niewidomych. W wydarzeniu wzięli udział także ludzie nie należący do PZN i nie mający problemów ze wzrokiem, ale pragnący poznać to środowisko. Dociekliwa dziennikarka z Radia Opole zadawała pytania, mające na celu rozpowszechnienie informację o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabo widzących przez środki masowego przekazu.


dyrektor