Wizyta przedstawicieli Zarządu naszego Okręgu u Prezydenta Miasta Opola, Pana Arkadiusza Wiśniewskiego

Jedną z bardziej uroczystych chwil spotkania edukacyjno-informacyjnego, które zorganizowaliśmy 24.11.2016 r. z okazji 65 lat istnienia Polskiego Związku Niewidomych oraz 60 lat naszej działalności na terenie województwa opolskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, było przyznanie wyróżnień „Przyjaciel Niewidomych”. Wyróżnienie to otrzymał m.in. Prezydent Miasta Opola, Pan Arkadiusz Wiśniewski. Ponieważ ze względu na obowiązki Pan Prezydent nie mógł być z nami, 07.12.2016 r. przedstawiciele Zarządu naszego Okręgu gościli w Jego gabinecie, aby osobiście przekazać wyróżnienie. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za dotychczasową współpracę, a przede wszystkim za zrozumienie dla potrzeb i problemów osób z dysfunkcją wzroku. Jednocześnie mamy nadzieję na dalsze wsparcie naszych działań i kolejne lata konstruktywnej współpracy.

Wizyta przedstawicieli Zarzadu naszego Okręgu u Prezydenta Miasta Opola


dyrektor