65 lat PZN i 60 lat naszej działalności na terenie województwa opolskiego – spotkanie informacyjno-edukacyjne dla organizacji pozarządowych

Dnia 24.11.2016 r. w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-edukacyjne „65 lat Polskiego Związku Niewidomych w służbie pokoleń (60 lat działalności na terenie województwa opolskiego) – działalność na rzecz współpracy ogólnopolskiej i wojewódzkiej osób z dysfunkcją wzroku”. Spotkanie rozpoczęło się kilka minut po godz. 11. i trwało do godziny 14. Kierowane było głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych, funkcjonujących przede wszystkim na terenie Opola, którym chcieliśmy przybliżyć tematykę działań naszego Stowarzyszenia. Oprócz merytorycznych wystąpień na temat zarysu historii naszego Okręgu oraz naszych działań, profilaktyki wzroku, adaptacji przestrzeni publicznej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz sportu niewidomych i słabowidzących, nie zabrakło też elementów podkreślających Jubileusz 65 lat PZN oraz 60 lat naszego funkcjonowania na terenie województwa opolskiego. 10 osób, które od dłuższego czasu z nami współpracują, rozumieją naszą sytuację i starają się nam pomagać w różnych działaniach, wyróżniliśmy honorową odznaką PZN – “Przyjaciel Niewidomych”. W czasie przerwy kawowej podzieliliśmy się jubileuszowym tortem. Spotkaniu towarzyszyły też prezentacje sprzętu codziennego użytku dedykowanego osobom z problemami ze wzrokowymi (Szansa Dla Niewidomych, Altix) oraz specjalistycznych pomocy optycznych (Zakład Optyczny RONDO z Opola), jak również wystawa fotograficzna „Aktywni mimo barier”. W ramach naszych działań profilaktycznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy przybyli na nasze spotkanie, otrzymali kupony na badanie wzroku metodą OCT wraz z opisem.

Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Nie jesteśmy w stanie wymienić tutaj wszystkich, ale szczególnie jesteśmy wdzięczni za obecność: Panu Marszałkowi, Romanowi Kolkowi, Pani Poseł, Katarzynie Czocharze oraz Panu Dyrektorowi PFRON, Łukaszowi Żmudzie. Ze względu na sesję Rady Miejskiej nie mogli być z nami osobiście Pan Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski oraz Pani Dorota Piechowicz-Witoń, Naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ale ufamy, że byli z nami myślami.

Bardzo też dziękujemy za liczne pisma gratulacyjne i ciepłe słowa, które były kierowane pod naszym adresem w związku z obchodzonym w tym roku Jubileuszem PZN. Słowa wdzięczności należą się również Marszałkowi Województwa Opolskiego, Andrzejowi Bule oraz Prezydentowi Miasta Opola, Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za objęcie naszego spotkania Honorowym Patronatem. Gorące podziękowania składamy też Bogumiłowi Siewrukowi za przygotowanie wystawy „Aktywni mimo barier” oraz Marcinowi Kaczmarkowi za dokumentację fotograficzna z naszego jubileuszowego spotkania. Obaj Panowie ze studia Film i Fotografia HiPixel.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opola.

65 lat PZN i 60 lat Okręgu Opolskiego


dyrektor