Spotkanie świąteczne Koła PZN Głubczyce

W dniu 17.12.2014 r. w restauracji PUB POLONIA odbyła się impreza świąteczno-noworoczna dla niewidomych i słabo widzących członków Koła PZN w Głubczycach. W imprezie uczestniczyło łącznie 72 osoby wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których bylii przedstawiciele wszystkich gmin powiatu głubczyckiego: Irena Sapa (członek zarządu powiatu głubczyckiego), Elżbieta Kielska (burmistrz Baborowa), Adam Krupa (burmistrz Głubczyc), Leszek Wilk (sekretarz gminy Kietrz). Swoją obecnością zaszczycili nas również: Iwona Kulińska, kierownik PCPR w Głubczycach, oraz ks. Andrzej Przybyła z parafii w Głubczycach. Na spotkanie przybył również dyrektor Okręgu Oplowskiego PZN – Włodzimierz Ożga.

Imprezę otworzył, powitał zebranych oraz przedstawił  program spotkania prezes Koła Tadeusz Bugajski. Ksiądz Andrzej Przybyła poprowadził wspólną modlitwę i pobłogosławił opłatek, a następnie wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Burmistrz Głubczyc, Andrzej Krupa, złożył zebranym życzenia w imieniu przybyłych samorządowców oraz przekazał istotne informacje o działaniach władz gminy Głubczyce na rzecz osób niepełnosprawnych. Włodzimierz Ożga, dyrektor naszego Okręgu, przekazał zebranym życzenia w imieniu władz oraz pracowników biura Okręgu oraz poinformował o bieżących działaniach Okręgu. Przy wspólnym posiłku zebrani kolędowali przy muzyce grającego na akordeonie Mieczysława Fedorowicza  i wymieniali doświadczenia. Spotkanie zakończyło się ok. godziny 14.


dyrektor