Przegląd Piosenki

I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych
Opole 2019

Logo Ogółnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski organizuje w dniach 03.09 do 05.09.2019 r. I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2019. W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby niewidome i słabo widzące z terenu całego kraju. Koncert finałowy odbędzie się w dniu 04.09.2019 r. w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. W czasie koncertu profesjonalne Jury wyłoni trzech wykonawców, którzy będą reprezentować Polskę na czwartym, międzynarodowym festiwalu dla osób niewidomych organizowanym przez Lions Club w Krakowie (4th Lions World Song Festival for the Blind) w Krakowie w dniach 14-16 listopada 2019 r.

Utwory w formacie mp3 (każdy wykonawca przysyła tylko jeden utwór) można przesyłać do 31.07.2019 r. drogą mailową (e-mail: oppon.opole@gmail.com) lub na adres pocztowy Organizatora: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole. Czas trwania piosenek nie może być dłuższy niż 5 minut. Do nagrania należy też dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy, który zamieszono poniżej  (w przypadku wysyłki maile, wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać). Do koncertu, zostanie wybranych do 15 wykonawców, których wyłoni Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola.

Regulamin I OPPON – Opole 2019

Formularz zgłoszeniowy Przegląd Opole-2019