Audyty dostępności

Oferujemy audyt budynków oraz stron internetowych pod kontem dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Przepisy Ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym m.in. osobom z niepełnosprawnościami czy też seniorom warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych (np. szkół, instytucji kultury, palcówek służby zdrowia, pływalni).

W związku z powyższym nasz Okręg oferuję profesjonalny audyt:
– wszelkich budynków użyteczności publicznej,
– wind,
– ciągów komunikacyjnych,
– przystanków i dworców komunikacji publicznej.

Warto też zaznaczyć, że bardzo ważnym kanałem komunikacji pomiędzy petentem, a urzędnikiem są strony internetowe instytucji publicznych. Stale udoskonalane, a często też całkowicie przebudowywane portale miejskie, gminne – samorządowe oraz rządowe zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku powinny być dostępne cyfrowo.

W ramach audytu dostępności sprawdzamy też najważniejsze cechy serwisu internetowego, które decydują o jego zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, a następnie tworzymy raport uwag oraz sprawdzonych elementów. Raport dostępności strony – portalu internetowego dostarczy Państwu fachowej wiedzy o jakości Waszego serwisu internetowego i pozwoli Wam podjąć świadome decyzje o jego przyszłym rozwoju i przebudowie.

Jeżeli podstawowy raport to za mało – zapraszamy do skorzystania z oferty zaawansowanych opcji audytu dostępności strony internetowej bazujących nie tylko na WCAG 2.1 oraz sekcji 508, ale opartych również na prawdziwych doświadczeniach i dobrych praktykach osób z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz motoryki.

Oferujemy też szkolenia kadry instytucji użyteczności publicznej w zakresie standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

Wszystkie audyty i szkolenia przeprowadzają specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami oraz długoletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W sprawie szczegółów, prosimy o kontakt:
e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl
Tel.: 609145401