PFRON Archive

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje wsparcie w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; dzięki uzyskaniu grantu od PFRON-u....
Kilka dni temu, 3 lutego br, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił na swojej stronie internetowej komunikat, iż zgodnie z przyjętym przez Zarząd tej instytucji dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w...