Przydatne kontakty

Instytucje

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
http://www.pzn.org.pl/

Dział Zbiorów dla Niewidomych – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
http://dzdn.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
http://www.powiatopolski.pl/43/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie.html

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl/

Firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego

Okular
http://sklepokular.pl/

Altix
http://www.altix.pl/

Lumen
http://lumen.waw.pl/

E.C.E.
http://www.ece.com.pl/

Harpo
http://www.harpo.com.pl/

REHABIT
http://www.rehabit.pl/