Projekty PFRON

Logo PFRON
Projekty realizowane
1. Od dnia 01.04.2022 do 31.03.2025 r. realizujemy projekt „Krok do przodu 3” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących
Plakat
Plakat projektu PFRON - "Krok do przodu 3"

Oferowane formy wsparcia – harmonogram działań na lata 2023-2024 (01.04.2023-31.03.2024):

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa,
 • Zajęcia tyfloinformatyczne,
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia,
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami dogoterapii,
 • Zajęcia tyflopedagogiczne kompensacyjne,
 • Zajęcia psychoedukacyjne,
 • Poradnictwo,
 • Przewodnik.

Rekrutacją do projektu zostaną objęte osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby wytypowane przez powiatowe struktury, koordynatora lub samodzielnie zgłaszające się do udziału w projekcie odbywają wstępną rozmowę ze specjalistami ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej, których zadaniem będzie ocena przydatności oferowanej formy wsparcia dla konkretnej osoby. Priorytetowo traktowane są osoby, które z proponowanego wsparcia nigdy wcześniej nie korzystały, ale nie wyklucza się osób, dla których będzie to kontynuacja wsparcia. Beneficjentami projektu będą osoby, u których specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnej oceny i wywiadu, opartego między innymi na klasyfikacji ICF, stwierdzą brak lub skrajnie duży problem w funkcjach życiowych i strukturach ciała, w aktywności, uczestnictwie i czynnikach środowiskowych.

2. Od dnia 01.04.2023 do 31.03.2024 r. realizujemy projekt pn. „Centrum Usług Asystenckich 6” dofinansowany ze środków PFRON

Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców woj. opolskiego poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, ze względu na ubytek zdolności widzenia.

W ramach projektu nie są świadczone usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

Rekrutacją objęte będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym. Osoby wytypowane przez powiatowe struktury, koordynatora lub samodzielnie zgłaszające się do udziału w projekcie odbywają wstępną rozmowę ze specjalistami ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej, których zadaniem będzie ocena przydatności oferowanej formy wsparcia dla konkretnej osoby. Priorytetowo traktowane są osoby, które z proponowanego wsparcia nigdy wcześniej nie korzystały, ale nie wyklucza się osób, dla których będzie to kontynuacja wsparcia. Beneficjentami projektu będą osoby, u których specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnej oceny i wywiadu opartego między innymi na klasyfikacji ICF stwierdzą brak lub skrajnie duży problem w funkcjach życiowych i strukturach ciała, w aktywności i uczestnictwie i czynnikach środowiskowych.

Harmonogram działań prowadzonych w ramach projektu na lata 2023-2024 (01.04.2023-31.03.2024):

Rehabilitacja społeczna – opracowanie i ewentualna weryfikacja IPD

Rehabilitacja społeczna – usługi asystenckie

 

Projekty zakończone

1. Od dnia 01.04.2022 do 31.03.2023 r. realizujemy projekt pn. „Centrum Usług Asystenckich 5” dofinansowany ze środków PFRON

Plakat projektu PFRON - "Centrum Usług Asystenckich 5"

Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców woj. opolskiego poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, ze względu na ubytek zdolności widzenia.

W ramach projektu nie są świadczone usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

Rekrutacją objęte będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym. Osoby wytypowane przez powiatowe struktury, koordynatora lub samodzielnie zgłaszające się do udziału w projekcie odbywają wstępną rozmowę ze specjalistami ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej, których zadaniem będzie ocena przydatności oferowanej formy wsparcia dla konkretnej osoby. Priorytetowo traktowane są osoby, które z proponowanego wsparcia nigdy wcześniej nie korzystały, ale nie wyklucza się osób, dla których będzie to kontynuacja wsparcia. Beneficjentami projektu będą osoby, u których specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnej oceny i wywiadu opartego między innymi na klasyfikacji ICF stwierdzą brak lub skrajnie duży problem w funkcjach życiowych i strukturach ciała, w aktywności i uczestnictwie i czynnikach środowiskowych.

Harmonogram działań prowadzonych w ramach projektu na lata 2022-2023 (01.04.2022-31.03.2023):

Rehabilitacja społeczna – opracowanie i ewentualna weryfikacja IPD

Rehabilitacja społeczna – usługi asystenckie

 

2. Od dnia 01.04.2019 do 31.03.2022 r. realizowaliśmy projekt „Krok do przodu 2” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących
Plakat informacyjny

Oferowane formy wsparcia – harmonogram działań na lata 2021-2022 (01.04.2021-31.03.2022):

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia.
 • Zajęcia pedagogiczne kompensacyjne
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej.
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Wsparcie prawne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków
 • Poradnictwo

Rekrutacją do projektu zostaną objęte osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby wytypowane przez powiatowe struktury, koordynatora lub samodzielnie zgłaszające się do udziału w projekcie odbywają wstępną rozmowę ze specjalistami ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej, których zadaniem będzie ocena przydatności oferowanej formy wsparcia dla konkretnej osoby. Priorytetowo traktowane są osoby, które z proponowanego wsparcia nigdy wcześniej nie korzystały, ale nie wyklucza się osób, dla których będzie to kontynuacja wsparcia. Beneficjentami projektu będą osoby, u których specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnej oceny i wywiadu, opartego między innymi na klasyfikacji ICF, stwierdzą brak lub skrajnie duży problem w funkcjach życiowych i strukturach ciała, w aktywności, uczestnictwie i czynnikach środowiskowych.

 

3. Od dnia 01.04.2021 do 31.03.2022 r. realizowaliśmy projekt pn. „Centrum Usług Asystenckich 4” dofinansowany ze środków PFRON

Plakat informacyjny

Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców woj. opolskiego poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, ze względu na ubytek zdolności widzenia.

W ramach projektu nie były świadczone usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

Rekrutacją objęte będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym. Osoby wytypowane przez powiatowe struktury, koordynatora lub samodzielnie zgłaszające się do udziału w projekcie odbywają wstępną rozmowę ze specjalistami ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej, których zadaniem będzie ocena przydatności oferowanej formy wsparcia dla konkretnej osoby. Priorytetowo traktowane są osoby, które z proponowanego wsparcia nigdy wcześniej nie korzystały, ale nie wyklucza się osób, dla których będzie to kontynuacja wsparcia. Beneficjentami projektu będą osoby, u których specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnej oceny i wywiadu opartego między innymi na klasyfikacji ICF stwierdzą brak lub skrajnie duży problem w funkcjach życiowych i strukturach ciała, w aktywności i uczestnictwie i czynnikach środowiskowych.

Harmonogram działań prowadzonych w ramach projektu na lata 2021-2022 (01.04.2012-31.03.2022):

Rehabilitacja społeczna – opracowanie i ewentualna weryfikacja IPD

Rehabilitacja społeczna – usługi asystenckie

 

4. Od dnia 01.04.2020 do 31.03.2021 r. realizowaliśmy projekt pn. „Centrum Usług Asystenckich 3” dofinansowany ze środków PFRON

Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców woj. opolskiego poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, ze względu na ubytek zdolności widzenia.

W ramach projektu nie są świadczone usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

Rekrutacją objęte będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym. Osoby wytypowane przez powiatowe struktury, koordynatora lub samodzielnie zgłaszające się do udziału w projekcie odbywają wstępną rozmowę ze specjalistami ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej, których zadaniem będzie ocena przydatności oferowanej formy wsparcia dla konkretnej osoby. Priorytetowo traktowane są osoby, które z proponowanego wsparcia nigdy wcześniej nie korzystały, ale nie wyklucza się osób, dla których będzie to kontynuacja wsparcia. Beneficjentami projektu będą osoby, u których specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnej oceny i wywiadu opartego między innymi na klasyfikacji ICF stwierdzą brak lub skrajnie duży problem w funkcjach życiowych i strukturach ciała, w aktywności i uczestnictwie i czynnikach środowiskowych.

Harmonogram działań prowadzonych w ramach projektu na lata 2020-2021 (01.04.2020-31.03.2021):

Rehabilitacja społeczna – opracowanie i ewentualna weryfikacja IPD

Rehabilitacja społeczna – usługi asystenckie

4. Od dnia 01.04.2017 do 31.03.2019 r. realizowaliśmy projekt „Krok do przodu” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Oferowane formy wsparcia:

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami nauki i ćwiczenia brajla
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia pedagogiczne kompensacyjne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków
 • Poradnictwo
 • Pomoc przewodnika

Beneficjentami projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

5. Od dnia 01.01.2018 do 31.03.2019 r. realizuowaliśmy projekt pn. „Centrum Usług Asystenckich” dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt polega na prowadzeniu rehabilitacji społecznej, tj. świadczeniu usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla niesamodzielnych osób niewidomych, głównie samotnych powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym). Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, pomoc w komunikowaniu się oraz częściowe dofinansowanie kosztów udziału w życiu społecznym.

Projekt ma na celu, zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku oraz przyczynia się również do wypracowania aktywnej postawy wobec rehabilitacji.

W ramach projektu nie są świadczone usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

6. Od dnia 01.01.2014 do 31.03.2017 r. realizowaliśmy projekt „Od Juniora do Seniora” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres form wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Oferowane formy wsparcia:

 • Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami terapii widzenia
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami nauki i ćwiczenia brajla
 • Zajęcia tyflopedagogiczne z elementami integracji sensorycznej
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Wsparcie prawne
 • Zajęcia tyfloinformatyczne
 • Wypożyczalnia audiobooków

Beneficjentami projektu mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (lub równoważne) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.