Zarys historii i organizacja Okręgu

Polski Związek Niewidomych w obecnej formie powstał w 1951 r. W czerwcu tego roku doszło do zjednoczenia dwóch odrębnych stowarzyszeń: Związku Pracowników Niewidomych RP oraz Związek Ociemniałych Żołnierzy. Na mocy decyzji Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 1951 pod numerem 338 wpisano nowe stowarzyszenie: Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie. Pierwszym przewodniczącym nowo powstałego Związku został major Leon Wrzosek. Przez wiele lat PZN był jedyną organizacją reprezentującą i otaczającą opieką osoby ociemniałe i niedowidzące. Od 2001 r. Związek posiada osobowość prawną, a od roku 2004 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Obecnie PZN liczy ponad 65 tys. członków i jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Polsce.

Jesteśmy organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzimy bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu.

Wkrótce po utworzeniu w Warszawie Polskiego Związku Niewidomych, nieformalni działacze ruchu ociemniałych, idąc za odgórnym przykładem, organizowali oddziały w wojewódzkich miastach Polski. W 1957 r. powstał Odział Opolski PZN, który od 2001 r. posiada osobowość prawną.

Obszar naszego Okręgu odpowiada aktualnym granicom województwa opolskiego, a jego siedzibą jest miasto Opole. Obecnie Okręg zrzesza 1419 członków zwyczajnych i 100 podopiecznych, czyli dzieci do lat szesnastu (stan na 31.12.2015 r.). W skład struktury Okręgu wchodzi 12 Kół Terenowych, mających swoje świetlice w miastach powiatowych województwa opolskiego. Więcej informacji o Kolach Terenowych można znaleźć w zakładkach, znajdujących się w lewej części naszej strony.