Author Description

dyrektor

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski bardzo serdecznie dziękuje Fundacji Santander Bank Polska za przekazanie darowizny z przeznaczeniem na nagrody pieniężne w organizowanym przez nas II Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Osób Niewidomych. Dzięki wsparciu Fundacji, oprócz planowanych przez nas licznych...
Plan pracy na 2021 r.   Styczeń  –  Spotkanie Zarządu Koła, przygotowanie                      planu pracy na 2021 rok, wznowienie                      działalności świetlicy Luty         –  przyjmowanie składek członkowskich,                     pozyskiwanie odpisu  1 % z podatku Marzec    –  DZIEŃ KOBIET (6...
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski realizuje wsparcie w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; dzięki uzyskaniu grantu od PFRON-u....
Po długiej przerwie, spowodowanej koronawirusem, wreszcie otwarto kina, teatry i powoli wróciło życie kulturalne. Zdecydowaliśmy się na wyjście do kina. Ostatni film na którym byliśmy  „Boże Ciało” , to był luty 2020 roku. Teraz wybraliśmy się  na polski dramat...