Plan pracy Koła PZN Opole Powiat na rok 2022

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

KOŁO OPOLE – POWIAT

PLAN PRACY NA ROK 2022

 1. Przyjmowanie członków w świetlicy Koła, Opole, ul. Damrota 6 .  – każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 2022 r. od 9.00 do 14.00
 2. Pozyskiwanie odpisu z podatku za rok 2021

KRS 0000067813 KONIECZNIE Z DOPISKIEM: KOŁO OPOLE POWIAT

styczeń-kwiecień 2022

DAROWIZNY NA NR KONTA: BRE BANK SA/O OPOLE NRB

20 1140 1788 0000 2230 0600 1010 cały rok

 1. Pozyskiwanie sponsorów – Lasy Państwowe, Banki Spółdzielcze, sponsorzy prywatni – styczeń – lipiec 2022
 2. Pisanie ofert konkursowych do Starostwa i Gmin – styczeń-marzec 2022
 3. Pomoc członkom w wypełnianiu wniosków do PCPR-u na turnusy, do urzędów i inne – styczeń – grudzień 2022
 4. Przyjmowanie składek i członków w świetlicy Koła – każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek
 5. Odwiedziny u najstarszych, chorych członków i podopiecznych – styczeń-marzec 2022
 6. Zabawa karnawałowa w restauracji GASTROFAZA w Opolu – 25 lutego 2022
 7. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy Koła – 8 marca 2022
 8. Dzień Seniora w świetlicy Koła – kwiecień 2022
 9. Jednodniowa wycieczka do Brzegu –  kwiecień 2022
 10. Wycieczka do Aquaparku w Tychach – czerwiec 2022
 11. Wyjście do pływalni Wodna Nuta w Opolu – marzec-maj  2022
 12. 5-dniowa wycieczka w Bieszczady  – 19-23 czerwca 2022
 13. Festyn sportowo–rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka – czerwiec 2022
 14. Wyjazd tygodniowy do Krynicy  Górskiej– 16-23 lipca 2022,                                                                                     koszt  1050 zł,  zaliczkę  wpłacamy  do końca  maja.
 15. 3 dniowa wycieczka do Łodzi – 19-21  września 2022
 16. Spotkanie męskie Dzień chłopaka w świetlicy Koła – wrzesień 2022
 17. Święto pieczonego ziemniaka – wrzesień 2022
 18. Wizyty w gminach – październik 2022
 19. Spotkanie „Święto Białej Laski” – październik 2022
 20. Zbiórka świąteczna żywności w sklepach dla dzieci i młodzieży uczącej się – listopad/grudzień 2022
 21. Spotkanie opłatkowe z Mikołajem – grudzień 2022
 22. Wyjścia do teatru, filharmonii – cały rok

 

Zarząd prosi o terminowe opłacanie składek.

UPRZEJMIE PROSIMY  O ZGŁASZANIE SIĘ I ZAPISYWANIE NA WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZY I WYCIECZKI TELEFONICZNIE NR TEL. DO KOŁA  539 320 126  LUB  DO PREZESA TEL. 609 150 145  LUB  OSOBIŚCIE W BIURZE KOŁA  (JUŻ OD DZIŚ)

 Wpłata zaliczek  na  wycieczki   obowiązkowa  do końca  maja  w wysokości  100 zł, najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem opłata w całości gotówką w biurze Kola.

Daty imprez mogą ulec zmianie !!!

 


dyrektor