Plan pracy Koła PZN Opole Powiat na 2020 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

KOŁO OPOLE – POWIAT

PLAN PRACY NA  ROK 2020

 1. Rozesłanie paczek świątecznych – styczeń 2020
 2. Pozyskiwanie odpisu z podatku za rok 2019

KRS 0000067813 KONIECZNIE Z DOPISKIEM: KOŁO OPOLE POWIAT

styczeń-kwiecień 2020

DAROWIZNY NA NR KONTA: BRE BANK SA/O OPOLE NRB

20 1140 1788 0000 2230 0600 1010 cały rok

 1. Pozyskiwanie sponsorów – Lasy Państwowe, Banki Spółdzielcze, sponsorzy prywatni – styczeń – lipiec  2020
 2. Pisanie ofert konkursowych do Starostwa i Gmin – styczeń-marzec 2020
 3. Pomoc członkom w wypełnianiu wniosków do PCPR-u na turnusy, do urzędów i inne – styczeń-grudzień 2020
 4. Przyjmowanie składek i członków w świetlicy koła – każdy wtorek, środa i czwartek, pon i piątek-prace biurowe
 5. Odwiedziny u najstarszych, chorych członków i podopiecznych – luty-marzec 2020
 6. Spotkanie z Panią Dorotą Simonides – luty 2020
 7. Zabawa karnawałowa na Krakowskiej 51 w Opolu – 7 luty 2020
 8. Spotkanie walentynkowe w świetlicy koła – 12 luty 2020
 9. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy koła – 11 marzec 2020
 10. Dzień Seniora w świetlicy koła – kwiecień 2020
 11. Jednodniowa wycieczka do Brzegu – 15 kwiecień 2020
 12. Wycieczka do Aquaparku – maj 2020
 13. Wyjście do pływalni Wodna Nuta w Opolu – marzec-maj 2020
 14. 5-dniowa wycieczka w Bieszczady–24-28 maj 2020
 15. Festyn sportowo –rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka – 23 czerwiec 2020
 16. 3 dniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki – wrzesień 2020
 17. Wyjazd tygodniowy do Szczawnicy–03-10 sierpień 2020
 18. Spotkanie męskie Dzień Chłopaka w świetlicy koła – wrzesień 2020
 19. Święto pieczonego ziemniaka – wrzesień 2020
 20. Spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa –październik 2020
 21. Wizyty w gminach – październik 2020
 22. Spotkanie „Święto Białej Laski” – październik 2020
 23. Zbiórka świąteczna żywności w sklepach dla dzieci i młodzieży uczącej się – listopad/ grudzień 20 20
 24. Spotkanie opłatkowe z Mikołajem – grudzień 2020

Zarząd prosi o terminowe opłacanie składek

UPRZEJMIE PROSIMY  O ZGŁASZANIE SIĘ I ZAPISYWANIE NA WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZY I WYCIECZKI TELEFONICZNIE NR TEL. DO KOŁA 539 320 126 LUB  DO PREZESA TEL. 609 150 145 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE KOŁA  (JUŻ OD DZIŚ)

Wpłata zaliczek obowiązkowa, najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.

Daty imprez mogą ulec zmianie !!!

 


dyrektor