Plan pracy Koła PZN Opole Miasto na 2020 r.

1. Poradnictwo rehabilitacyjne – cały rok
2. Zbieranie składek członkowskich -cały rok
3. Organizowanie wyjść do różnych ośrodków kultury w mieście – cały rok
4. Organizowanie prozdrowotnych szkoleń tematycznych wg potrzeb
5. Organizowanie spotkań integracyjnych:

– Walentynki – luty

– Dzień Kobiet – marzec

– Międzynarodowe Święto Niewidomych – listopad

– inne wg potrzeb
6. Organizacja 5-dniowej wycieczki po Małopolsce/Kraków, Wieliczka, Bochnia/ -lipiec
7. Organizacja wycieczki 1-dniowej do Wojsławic i Kamieńca Ząbkowickiego – maj
8. Udział w spotkaniach, konferencjach poświęconych niepełnosprawnościom cały rok
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z samorządem Miasta Opole
10. Prowadzenie Biura Koła

– pomoc w rozliczaniu podatków PIT

-pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
11. Pozyskiwanie 1% podatku i sponsorów
12. Współpraca z mediami
13. Inne zadania wg potrzeb


dyrektor