Plan pracy Koła PZN Opole Miasto na rok 2019

1. Poradnictwo rehabilitacyjne – cały rok
2. Zbieranie składek członkowskich – cały rok
3. Organizowanie wyjść do różnych ośrodków kultury w mieście – cały rok
4. Organizowanie prozdrowotnych szkoleń tematycznych wg potrzeb
5. Organizowanie spotkań integracyjnych:
– Walentynki – luty
– Dzień Kobiet – marzec
– Międzynarodowe Święto Niewidomych – listopad
– inne wg potrzeb
6. Organizacja 5-dniowej wycieczki po Kujawach (Toruń, Bydgoszcz, Ciechocinek) – lipiec
7. Organizacja wycieczki 1-dniowej do Głogówka i Mosznej – maj
8. Uczestnictwo w pracach Społecznej Powiatowej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Opole – cały rok
9. Udział w spotkaniach, konferencjach poświęconych niepełnosprawnościom – cały rok
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z samorządem Miasta Opole
11. Prowadzenie Biura Koła
– pomoc w rozliczaniu podatków PIT
– pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
12. Pozyskiwanie 1% podatku i sponsorów
13. Współpraca z mediami
14. Inne zadania wg potrzeb


dyrektor