„Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA” – szkolenie dla przedstawicieli naszych Kół terenowych oraz osoby z ich otoczenia

Herb wojewodztwa opolskiego i logo PFRON

W dniach 10-11.12.2018 r. odbyły się dwa szkolenie w naszym nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA przy ul. Damrota 6/1 w Opolu, które były kolejnym elementem projekt „Pomagaj świadomie – Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA”. Projekt ten, który realizujemy w okresie od 15.11 do 15.12.2018 r., został sfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Tym razem uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele naszych Kół terenowych oraz osoby z ich otoczenia z obszaru całego województwa opolskiego. Szkolenia dotyczyło problematyki funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących, dostosowania przestrzeni do ich potrzeb, możliwości funkcjonalnych oraz nowych technologii i specjalistycznego sprzętu codziennego użytku wykorzystywanego przez osoby niewidome i słabo widzące. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zastosowanymi w naszym Centrum rozwiązaniami ułatwiających osobom niewidomych i słabo widzącym poruszanie się w obiektach, a także ze zgromadzonym przez nas specjalistycznym sprzętem i pomocami dydaktycznymi do rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.


dyrektor