Wycieczka Członków Koła PZN Opole Miasto do Brzegu

W dniu 01.08.2018 r. Zarząd Koła PZN Opole Miasto zorganizował wycieczkę do Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Uczestniczyły w niej 43 osoby. Wycieczką tą rozpoczęliśmy zwiedzanie zamków i pałaców Opolszczyzny.
Poznaliśmy historię Zamku i jego mieszkańców. Pierwsze pisane wzmianki o Brzegu i zamku książęcym z czasów Henryka I Brodatego są z 1235 roku. Była to rezydencja księstwa brzeskiego do 1675 roku, czyli do śmierci ostatniego Piasta z tej linii piastowskiej. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, w swoich pomieszczeniach mieści różne wystawy poświęcone np św.,Jadwidze, wystawy czasowe np. lamp naftowych. Zgromadzono we wnętrzach Zamku bardzo wiele strojów szlacheckich. W podziemiach znajdują
się sarkofagi książąt brzesko-legnickich i ich rodzin. Zgromadzone są też oryginalne meble z epoki. Zamek poza funkcją muzealną ma też funkcje użytkowe. Organizowane są tu koncerty lisztowskie, konferencje naukowe. Warto zobaczyć to miejsce i wzbogacić swoją wiedzę na temat Piastów Śląskich.


dyrektor