Dzień Kobiet w Kole PZN Opole Miasto

Zarząd Koła PZN Opole Miasto w dniu 12 marca 2018 r. zorganizował spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczkami były Panie z dysfunkcją wzroku, członkinie naszego Koła. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby z dysfunkcją wzroku. Na spotkaniu nasze Panie zostały poinformowane o działalności Centrum Edukacyjno-Informacyjnego „Senior” w Opolu. Rozdaliśmy informacje (ulotki) o działającym w ramach centrum telefonu życzliwości. Naszymi członkami są w większości osoby starsze, które mają wiele problemów
życiowych i taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Na spotkaniu rozmawialiśmy o planowanej na 04-08.06.2018 wycieczce po ziemi podkarpackiej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Przy kawie i ciastku miło minął nam czas.


dyrektor